Den svenska modellen för reglering av arbetsmarknaden består av två delar. Ett grundläggande regelverk av lagar som gäller för alla och därtill kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren i varje bransch. På denna sida hittar du aktuella kollektivavtal för IT- och telekombranschen. Observera att de endast gäller medlemmar som omfattas av både bransch- och arbetsgivarsektionen.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor träffat mellan två eller flera parter som binder parternas medlemmar. Dels en arbetsgivarorganisation (som IT&Telekomföretagen) som företräder arbetsgivarna, dels fackförbund som företräder sina medlemmar. Alla företag omfattas dock inte av kollektivavtal.

IT&Telekomföretagen erbjuder två typer av medlemskap:

  • ett grundmedlemskap som omfattar branschsektionen
  • ett grundmedlemskap som omfattar branschsektionen och som byggs på med ett medlemskap i arbetsgivarsektionen.

Företag som är medlemmar i både bransch- och arbetsgivarsektionen är bundna av de kollektivavtal som IT&Telekomföretagen har tecknat om löner och allmänna anställningsvillkor för IT- respektive Telekomföretag. Våra motparter är Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek, Unionen och SEKO.

Aktuella kollektivavtal

Mer information om branchens aktuella kollektivavtal hittar du som är medlem i arbetsgivarsektionen i Arbetsgivarguiden (observera att du måste vara inloggad på vår webbplats för att få tillgång till material i Arbetsgivarguiden). Samtliga gällande kollektivavtal finns även att ladda ner som PDF-filer under flikarna här nedanför, klicka på pilarna för att hitta rätt avtal.

OBSERVERA att för företag som enbart är medlemmar i branschsektionen gäller antingen ett annat kollektivavtal (vid medlemskap i ett annat arbetsgivarförbund) eller lagreglerna.

Visa alla

IT-företag

Allmänna anställningsvillkor för IT-företag, (pdf för nedladdning)
Motparter: Civilekonomerna,Jusek,Unionen,Sveriges Ingenjörer
Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020

Löneavtal, (pdf för nedladdning)
Motpart: Unionen
Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020

Löneavtal (pdf för nedladdning)
Motpart: Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna,Jusek
Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020

Telekom

Det uppdaterade, from 2017-04-01, allmänna villkorsavtalet/kollektivavtalet och löneavtal för Telekom är ännu inte tillgängliga för nedladdning.


Allmänna anställningsvillkor för Telekomföretag, (pdf för nedladdning)
Motparter:Unionen, Akademikerna, Ledarna, Seko
Giltigt:1 april 2017 - 31 mars 2020

Löneavtal med Unionen, (pdf för nedladdning)
Motparter: Unionen
Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020

Löneavtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna, (pdf för nedladdning).
Motparter: Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, JUSEK och Civilekonomerna)
Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020

Löneavtal med SEKO, (pdf för nedladdning)
Motparter: SEKO
Giltigt: 1 maj 2017 - 31 mars 2020

Löneavtal med Ledarna, (pdf för nedladdning).
Motparter:Ledarna, Avtal tecknat med Ledarna 28 juni 2013
Giltigt: 1 januari 2013 tills vidare