Använd gärna logotypen för att kommunicera att ni är medlemmar i IT&Telekomföretagen!

Logotypen kan förslagsvis användas på er webbplats, länkad hit till itotelekomforetagen.se. Logotypen får inte användas av icke-medlemmar. Har du frågor kring användandet, vänligen kontakta Sofia Yngwe.

 

 

 

Lågupplöst jpg-bild för webb

Högupplöst eps-bild för trycksaksproduktion