Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek, antal anställda och vilken typ av medlemskap du väljer.

Kostnaden består av tre delar:

  1. Grundavgift
    • Grundavgift för samtliga medlems­företag är 3000 kr per år.
  2. Rörlig avgift
    • Därutöver utgår en rörlig avgift baserad på föregående års lönesumma.
  3. Till Svenskt Näringsliv
    • Till sist går en avgift till Svenskt Näringsliv där avgiften beror på om du har fler eller färre än 250 anställda.

Vill du veta vad den totala medlemsavgiften blir för dig och ditt företag – kontakta oss!