IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn.

Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Detta gör vi med två huvudfokus:

  • Tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället.
  • Förenkla för IT- och telekomföretag och stimulera tillväxt i branschen.

Vi är ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare.

IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemsföretagen har ett grundmedlemskap som omfattar branschfrågor och möjlighet att välja till kollektivavtal och arbetsgivarstöd.

IT&Telekomföretagens medlemmar är per automatik medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 anställda.

Om Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn. Almega består av sju förbund vars medlemmar -  ca 11 000 företag med över 550 000 medarbetare tillsammans -  representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning, och förhandlar om cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. 

Almega driver förändringsfrågor även på politisk nivå. Almega uppvaktar och ställer krav på politiker och beslutsfattare för att företagande i Sverige ska bli effektivare, enklare och mer konkurrenskraftigt och är med och påverkar utvecklingen av till exempel reglering av skatt, arbetskraft och offentlig upphandling. Med forskning och information till allmänhet och politiker arbetar Almega också för en arbetsmarknad med bättre och modernare kollektivavtal.

De sju förbunden inom Almega är:

• Almega Samhallförbundet
• Almega Tjänsteförbunden
• Almega Tjänsteföretagen
Bemanningsföretagen
• IT&Telekomföretagen
Medieföretagen
Vårdföretagarna