IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn.

Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Detta gör vi med två huvudfokus:

  • Tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället.
  • Förenkla för IT- och telekomföretag och stimulera tillväxt i branschen.

Vi är ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare.

IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemsföretagen har ett grundmedlemskap som omfattar branschfrågor och möjlighet att välja till kollektivavtal och arbetsgivarstöd.

IT&Telekomföretagens medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.