IT&Telekomföretagens årsmöte 2014 hölls den 15 maj i Stockholm. Under mötet presenterades bland annat vår verksamhetsberättelse för april 2013-april014.

Under mötet omvaldes Staffan Hanstorp till posten som styrelseordförande, och tre nya styrelseledamöter - Malin Frenning TeliaSonera AB, Per Johanson Tieto Sweden AB och Johan Rittner IBM Svenska AB - valdes in.

AMF och Staffan årsmöte 2014
Staffan Hanstorp, styrelseordförande, IT&Telekomföretagen och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Öppet seminarium och debatt om EU-valet

Det formella årsmötet följdes av ett öppet seminarium på tema EU-valet, där Peter Olson, Vice President & Head of European Affairs Ericsson, och ordförande i vår europeiska branschförening DIGITALEUROPE, inledningstalade om vilka frågor som står i fokus på europanivå och på vilket sätt dessa har betydelse för och påverkar vår bransch.  Peter Olson presenterade bland annat strukturen och tankarna bakom det manifest som DIGITALEUROPE kommer presentera för det nya Europaparlamentet i juni, att ta ställning till och arbeta utifrån. I manifestet beskrivs och förklaras ett antal utvalda policyfrågor och dess betydelse ur användarens, det vill säga medborgarnas, perspektiv.

Den digitala fråga Peter Olson menar kanske är allra viktigast och står högst på agendan på EU-nivå just nu handlar om data. Eftersom det är en fråga som berör alla, och väcker starka känslor, är det viktigt att förstå och adressera individers oro. En oro som Peter menar handlar om fyra saker:

  • Säkerhet: Är min data säker?
  • Integritet: Kan jag lita på att de uppgifter som finns registrerade om mig eller mitt företag är korrekta?
  • Insamling av data: vad samlas in och sparas om mig?
  • Övervakning av data och trafik.

En viktig uppgift för DIGITALEUROPE är, menade Peter Olson, att lyfta fram vikten av att hålla isär de fyra delfrågorna, och vad/vilka vi som företag alls kan påverka. Peter lyfte också vikten av att få andra sektorer än branschen intresserade av IT-politik (både på nationell och europeisk nivå), och bättre förstå hur viktigt det är för alla delar av samhället att frågorna behandlas riktigt och baserat på rätt kunskap.

Avslutningsvis konstaterade han att den kanske största utmaningen i politiken handlar om att den digitala utvecklingen går så fort, medan de politiska och lagstiftande processerna går betydligt långsammare. Hur ska vi bära oss åt för att få till en reglering som är dynamisk nog att följa den snabba utvecklingen – där regelverket speglar hur det är snarare än hur det var?

Presentationen följdes av en debatt mellan Jakop Dalunde (MP) och Amelia Andersdotter (Piratpartiet), bägge kandidater till EU-parlamentet. Jakop konstaterade inledningsvis att vi fortfarande befinner oss i slutet av början av IT-utvecklingen, och Amelia menade att det ännu saknas ett politiskt ledarskap för att skapa bra förutsättningar för att EU ska driva rätt frågor.

I de allra flesta frågor var de båda dock överens – snarare än politiska skillnader dem emellan märktes i diskussionen en gemensam drivkraft i att få (andra?) politiker både på riks- och EU-nivå att dels förstå IT-frågornas betydelse, inte bara för de områden IT vanligtvis förknippas med utan också för innovation och tillväxt, men också vilken makt över frågorna de som politiker faktiskt har.

Så här såg det ut - se bilder från årsmötet och seminariet

Årsmöte 2014 Elli Staffan o AMF .jpg
IT&Telekomföretagens årsmöte 15 maj 2014. Ordförande Staffan Hanstorp leder mötet. 

MvO avtackas av Staffan och AMF årsmöte2014.jpg
Avtackning av Mikael von Otter som länge arbetat som Näringspolitisk expert hos IT&Telekomföretagen.

styrelsen i samtal årsmöte 2014.jpg
Delar av IT&Telekomföretagens styrelse i samtal.

Peter Olson vid IToTs årsmöte 2014.jpg
Moderator Magnus Höij (tv) i samtal med Peter Olson, ordförande DIGITALEUROPE.

Debattörer årsmöte 2014.jpg
Debatt på temat EU-valet. Debattörer Jakop Dalunde (MP) och Amelia Andersdotter (Piratpartiet)

Anders Broberg STOKAB årsmöte 2014
Anders Broberg, Informationschef, Stokab.

AMF i samtal m Peter Olson årsmöte 2014
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen i samtal med Peter Olson, ordf DIGITALEUROPE.

Kajsa Frisell årsmöte 2014
Magnus Höij Internetworld, Kajsa Frisell, Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen, Jonas Milton vd Almega.

Niklas Fyhr o Tuija Kivistö årsmöte 2014
Niklas Fyhr (tv), Näringspolitisk expert och Tuija Kivistö, Förhandlingschef, båda på IT&Telekomföretagen.

Pär Nygårds årsmöte 2014.jpg
Pär Nygårds (th), Näringspolitiskt expert IT&Telekomföretagen i samtal med Robert Liljeström, TeliaSonera.