IT&Telekomföretagens årsmöte 2015 hölls den 15 maj i Almegas lokaler i Stockholm. Efter det formella årsmötet hölls ett seminarium som gästades av Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister (MP)

AMF Staffan o Ellinor vid årsmötet 2015.jpg
Formellt årsmöte: Från vänster i bild Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Staffan Hanstorp, Addnode Group AB och Ellinor Bjennbacke, Näringspolitisk chef  IT&Telekomföretagen. Vid årsmötet omvaldes Staffan Hanstorp till styrelseordförande i IT&Telekomföretagen.

Ulla Hemmi vd OpusCapita Sverige valdes in i styrelseen vid årsmötet 2015
Ny i styrelsen: Ulla Hemmi Adolfsson, OpusCapita Sverige, valdes in som ny medlem i IT&Telekomföretagens styrelse.Anders Berglund Google valdes in i styrelsen vid årsmötet 2015
Ny i styrelsen: Anders Berglund, Google, valdes in som ny medlem i IT&Telekomföretagens styrelse. 

Pär Fors CGI Sverige AB invald i styrelsen vid årsmöte 2015.jpg
Ny i styrelsen: Pär Fors, CGI Sverige AB, valdes in som ny medlem i IT&Telekomföretagens styrelse.

Nya styrelsen överlägger och äter korv
Ny styrelse: Konstituerande styrelsemöte (över en korv med bröd) med den nyvalda styrelsen.

Nya styrelsen
Ny styrelse: -Vi är idag i ett spännande skede och behöver den bredd av erfarenhet och kompetens som styrelsen är sammansatt av för att nå framgång i vårt arbete, säger en mycket nöjd Anne- Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen om den nyvalda styrelsen.

Korvlunch årsmöte 2015
Korv med bröd och mingel till lunch.
Korv och mingel.jpg

 

Anne-Marie Fransson
Årsmötesseminarium: IT&Telekomföretagens Förbundsdirektör Anne-Marie Fransson modererade seminariet som i år fokuserade på digitaliseringens betydelse för samhället, utifrån IT&Telekomföretagens frågeställning ”Varför ska vi vara bäst i världen?”
Mehmet Kaplan årsmöte 2015
Årsmötesseminarium: Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister (MP) gästade seminariet och berättade om regeringens vision för IT-politiken.

AMF o Mehmet Kaplan årsmöte 2015.jpg
Årsmötesseminarium: Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister (MP) och Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Panelen årsmötesseminarium 2015 Staffan Hanstorp Ulla Hemmi Stefan Krook Staffan Bäcktorp.jpg
Årsmötesseminarium: Efter stadsrådets redogörelse var det dags för diskussion med bransch- och kundföreträdare. Från vänster i bild, Stefan Krook, vd Kivra, Ulla Hemmi Adolfsson, vd OpusCapita Sverige, Stefan Bäcktorp, vd SFT Bredbandsgruppen AB och Staffan Hanstorp, styrelseordförende IT&Telekomföretagen, vd Addnode Group AB.

Se hela seminariet här: