Årsmötet är ett viktigt tillfälle för oss att kunna berätta om och redogöra för vår verksamhet, men framförallt är det ett tillfälle för er som är medlemmar att direkt påverka vad vi gör. Att vi är en medlemsstyrd organisation innebär att det är du som bedömer om vi gör rätt saker, och har rätt fokus i vår verksamhet!

Vid årsmötet som i år hade formen av ett arbetsmöte diskuterade vi tillsammans med våra medlemmar hur vi ska arbeta vidare med tankesmedjan Digital Utmaning och de slutsatser tankesmedjan hittils presenterat. Vad innebär de för branschen? Vilka digitala utmaningar ser vi behöver adresseras av tankesmedjan framöver? 

Film: Anne-Marie & Staffan: Reflektioner efter årsmötet 2016

”Digitala utmaningar en jättemöjlighet för branschen”

Tankesmedjan Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar och rådgivarna Eva Uddén Sonnegård, rådgivare i rådslaget ”De nya jobben?” och Gunnar Karlsson, rådgivare i rådslaget ”Utbildning och omställning” berättade om arbetet så här långt, vilket följdes av gruppdiskussioner bland deltagarna. Här kan du läsa en kort sammanfattning om vad som kom fram under diskussioner, och vad vi och tankesmedjan tar med oss till det fortsatta arbetet.

Vad innebär det Digital Utmaning hittills handlat om för vår bransch och vår affär?

 • Jättemöjlighet för branschen!
 • Digitaliseringen är något mycket positivt, helt plötsligt går det att prata IT med alla!
 • Digitaliseringen finns nu mer i ledningsrummen istället för på IT-avdelningarna, framtidens ser ljus ut för branschen.
 • Branschglidningar i och med att allt fler yrken får större andel av IT/digitaliseringsinslag i sig – inte minst i helt andra branscher.
 • IT-branschen kanske inte finns mer som bransch – den finns i stället överallt och i allt då allt baseras på IT och till viss del kräver IT-kunnande.
 • System och tjänster måste vara än mer användarvänliga för att alla, med olika kompetens, ska kunna använda dem. Slutanvändaren blir allt viktigare för affären. Större krav från slutanvändaren vad gäller tillgänglighet/uppkoppling.
 • Helt andra och större krav på säkerhet och robusthet, vid exempelvis leverans av vårdtjänster.
 • E-learning är en potentiellt stor affärsmöjlighet.
 • Viktigt att säkerställa ett system för arbetslivslång kompetensutveckling!
 • Våra jobb kommer definitivt att förändras, vilket kommer att innebära mer intressanta jobb för oss.
 • Digitaliseringen ger stora möjligheter för företagande – den skapar en blomstrande start-up-scen.
 • Det pratas mycket problem och utmaningar med digitaliseringen, men inte lika mycket lösningar, vilket drabbar vår bransch. IT-branschen är van vid att leva i förändring, men om resten av Sverige inte hänger med eller fungerar blir det vårt problem. Regelverken inom olika verksamheter, exempelvis sjukvården, bygger på gammal praxis vilket hindrar innovationer och blir enormt utmanande för vår bransch att möta. Oförmågan att ändra på basala regelverk för att möjliggöra uppfinningar och innovationer innebär att innovationernas positiva effekter för samhället inte kan realiseras. Samtidigt är det viktigt att problematisera för att kunna lösa problemen, eftersom probleminsikten inte finns hos beslutsfattarna idag.
 • Offshoring är idag en realitet även för små företag i branschenBolag med en stor del personal i kundtjänst känner av Sveriges höga arbetskostnadsläge, även jämfört med andra kunskapsintensiva länder:
  • Kan leda till att ytterligare delar av verksamheten flyttas utomlands
  • Kompetens i andra språk efterfrågat, kan också driva utflytt av verksamheter.
 • En flexibel arbetsmarknad är helt nödvändig, liksom ökad rörlighet och verklighetsanpassade arbetsrättsregler.
 • Den svenska modellen och kollektivavtalens roll kan ifrågasättas, den fungerar inte för moderna bolag:
  • Som arbetsgivare blir man inlåst i snarlika villkor som konkurrenterna och får svårare att differentiera sig och bli en attraktiv arbetsplats.
 • Formell utbildning blir mindre relevant, arbetserfarenhet blir alltmer det som avgör hur attraktiv en potentiell medarbetare uppfattas:
  • Är certifiering en väg att gå? Jämför med finansbranschen där certifiering krävs ”för allt”, ICT kanske också hamnar där?
  • Då digitaliseringen berör alla sektorer, bör inte ”alla” utbildningar inkludera IT? Tekniken i sig, eller hur man använder den?

Vilka frågor är viktigast framöver – vad ska Digital Utmaning ta sig an och hur ska IT&Telekomföretagen ta vara på tankesmedjans arbete? 

 • Fortsätt med kompetensfrågan
 • Säkerhetsfrågor, personlig integritet, nationellt
 • Digitalisering av vården, centralt vs decentraliserat
 • Hinder för digitalisering
 • Arbetsmiljö, arbetsrätt, anställningsformer, framtida arbetsmarknad. Regelverket måste hänga med!
 • Infrastruktur, och regelverk/institutioner kopplade till detta:
  • Tillståndsprövning
  • Grävdirektiv
  • Utbildningsinsatser
  • Integration av medarbetare från andra länder
  • Planering
 • Identifiera vad som är infrastruktur och vad den kommer att användas till. Inte bara bredband utan digitala gator och vägar, digitala hemmet, Internet-of-Things, smarta städer etc.
 • Viktigt med ett tvärgående & holistiskt perspektiv!
 • Kanske kan branschen/IT&Telekomföretagen ta eget initiativ till en kunskapsvalideringsprocess/garanti
 • Förslag på rådslagstema: den svenska modellens existensberättigande? Kan systemet förändras evolutionärt, eller behövs radikal förändring?
 • Vilken är stat och myndigheters roll?
  • Subventioner: OECD-rapport har visat att HemPC-reformen bidrog till att öka IT-användning/kunskaper, vilken är nästa HemPC-reform?
  • Ska vi ha en stor eller liten offentlig sektor? Tacksamt som kund, men också ineffektiv användning av samhällets resurser.

Staffan Hanstorp hälsar välkommen årsmöte 2016.jpg

Verksamhetsberättelsen presenteras vid årsmöte 2016.jpg
 

Presentation av DU vid årsmöte 2016.jpg
 

Diskussion årsmöte 2016.jpg

Diskussioner vid årsmöte 2016.jpg