IT&Telekomföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet, efter förslag av valberedningen. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter (15 ledamöter 2017). IT&Telekomföretagens förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen.

Styrelsearbete IT&Telekomföretagen 2017
Styrelsearbete IT&Telekomföretagen 2017

Möt IT&Telekomföretagens styrelseledamöter

Pär Fors, CGI Sverige AB, ordförande
”Med stort engagemang har vi ett stort ansvar att representera IT- och Telekombranschen i Sverige i många viktiga frågor. Branschen är i epicentrum i många för Sverige viktiga utmaningar, som en lösningsmotor med stor kraft. De flesta samhällsfrågor har IT som bärare i någon form, och i många hänseenden är det bättre att vi verkar gemensamt än som enskilda företag. Vi har nu en unik möjlighet att både bygga ett bättre Sverige, och bättre förutsättningar för alla fantastiska medlemsföretag som vi har äran att representera.”

Pär Fors.jpg

Hélène Barnekow, Telia Sverige AB, vice ordförande
”Vår bransch spelar en central roll för digitaliseringen av Sverige, som i sin tur gör skillnad både i människors vardagsliv och för att vi som land ska behålla vår internationella konkurrenskraft. När branschen gemensamt lyfter de frågor vi har samsyn kring bidrar vi till rätt förutsättningar för tillväxt, och en arbetsmarknad som fungerar för både dagens och framtidens talanger. Det är ett viktigt arbete.”

helene.jpg

Stefan Bäcktorp, Bredbandsgruppen AB
”Att ingå i styrelsen innebär en möjlighet att få vara med att påverka utvecklingen i branschen, såväl vad gäller villkor som att lyfta fram satsningsområden inför framtidens samhälle där IT&Telekomföretagen är en viktig aktör och möjliggörare.” 

Stefan Bäcktorp.jpg

Anders Englund, Attentec AB
”Jag brinner för att bevara och utveckla Sveriges ledande roll inom IT- och Telekom. Min ambition är att bidra till att IT&Telekomföretagen skapar de absolut bästa förutsättningar för alla bolag inom IT- och telekomsektorn att växa och bli framgångsrika, oavsett om de är nystartade, små, etablerade, mellanstora eller stora. Jag vill också bidra till att skapa en bransch som är attraktiv att jobba inom där medarbetare trivs och utvecklas, och att vi kan erbjuda moderna anställningsformer som passar såväl dagens som morgondagens medarbetare och företag."

Anders Englund.jpg

Staffan Hanstorp, Addnode Group AB
”Jag gillar att bidra till förutsättningar för bättre företagande för en bransch där jag tillbringat hela mitt +35 år yrkesverksamma liv. Vi jobbar både med korta och långa frågor, som alla är viktiga för våra medlemmar. Kombinationen av bransch- och arbetsgivarfrågor gör arbetet extra intressant.” 

Staffan Hanstorp.jpg

Patrik Hofbauer, Telenor Sverige AB
"Genom att vara verksam i styrelsen får jag stor insyn i viktiga frågor inom IT- och  Telekom. Det är viktigt att följa marknadens utveckling och genom styrelsearbetet har jag möjlighet att följa och driva spännande projekt. Viktiga nyckelfrågor är kampen om kompetens, att attrahera nya medarbetare och exempelvis arbeta för fler kvinnor till branschen. Lyckas vi med detta och säkerställer rätt kompetens kan vi vara aktivt konkurrenskraftiga i framtiden."

Patrik Hofbauer.jpg

Per Johanson, Tieto Sweden AB
”Styrelsen är ett spännande forum med mycket viktiga uppgifter att vidareutveckla Sveriges företags verksamhet och konkurrenskraft. Vi har många intressanta och viktiga frågor på agendan såsom digitalisering, löneutveckling, jobb och kompetens, liksom att se till att kollektivavtalen följer med och anpassas i enlighet med hur vår omvärld utvecklas.”

Per Johanson.jpg

Magnus Larsson, Expander Business Consulting AB
”Styrelsearbetet är utmanande med tanke på den ökande hastigheten av tekniska landvinningar, inte minst inom vår sektor, för att kunna gå i takt med samhällets utveckling i stort.” 

Magnus Larsson.jpg

Ulf Pehrsson, Ericsson AB
”Att säkra Sveriges fortsatta utveckling som ledande IT- och telekomnation är av fundamental betydelse för Sverige - för innovation, för konkurrenskraft och för vårt välstånd. IT&Telekomföretagen med dess många medlemmar är sannolikt den viktigaste enskilda branschen när hela ekonomin och samhället nu digitaliseras. För mig är det viktigt att kunna bidra till styrelsens viktiga arbete, utifrån mina erfarenheter och insikter som verksam i ett globalt företag med sin bas och viktigaste verksamhet i Sverige.”

Ulf Pehrsson.jpg

Johan Rittner, IBM Svenska AB
”Det är väldigt spännande och lärorikt att få sitta med i styrelsen och att få möjligheten att bidra och utveckla IT- och telekombranschen i Sverige.”

Johan Rittner.jpg

Thorbjörn Sagner, Eltel Networks Infranet AB
”Nätverket och bredden i branschen ger god insikt i de utmaningar och möjligheter som vi står inför. Jag upplever styrelsen och arbetet där som en öppen arena med konstruktiva diskussioner där det trots att vi har lite olika utgångspunkter råder en stark enighet kring tagna beslut.”

Thorbjörn Sagner.jpg

Karin Schreil Jonsson, Fujitsu Sweden AB
Karin Schreil.jpg

Anna Wikland, Google AB
”Jag ser arbetet som utförs i styrelsen som både intressant och viktigt, då det handlar om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Jag har nu varit med i drygt ett år och ser fram emot kommande års arbete.”

Anna Wikland.jpg

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise AB
”Jag är engagerad i debatten kring privat och offentlig sektors utmaningar i framtidens digitala samhälle. I egenskap av vd för ett av marknadens största IT-företag arbetar jag dagligen med frågor som rör automatisering och effektivisering av svensk sjukvård och kommunala verksamheter. Jag är utbildad civilekonom och har ett förflutet inom HR, därav brinner jag extra mycket för framtida ledarskap, ungas intresse för programmering och jämställdhet på den digitala arenan.”

Sofia Gerstenfeld.jpg

David Mothander, IT&Telekomföretagen 
David Mothander.jpg

Ovanstående styrelseledamöter valdes vid årsmötet den 11 maj 2017. IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.