IT&Telekomföretagen är en del av Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn. Almega består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. Mer än 10 000 medlemsföretag ser Almega som den främsta källan till kunskap och information inom tjänstesektorn. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

I Almega samlar sju arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv sina resurser för att erbjuda medlemsföretagen bästa kompetens, service och utvecklingskraft i arbetsgivarfrågor.

Medlemsföretagens behov och krav är vägledande för verksamheten i Almega. Våra värderingar är erfarenhet, utveckling och engagemang. Tjänsteföretagen skapar jobb. 330 000 fler på tio år. I dag jobbar fler än fyra av tio i Sveriges tjänsteföretag och åttio procent av alla nystartade företag, och hälften av Sveriges BNP bygger på tjänster. Sverige är i dag ett tjänstesamhälle.

Almegas sju förbund organiserar över 10 000 av Sveriges tjänsteföretag med drygt 510.000 anställda. Vi organiserar alla tjänstebranscher, från barnmorskor till begravningsentreprenörer. De sju förbunden är:

• Almega Samhallförbundet
• Almega Tjänsteförbunden
• Almega Tjänsteföretagen
• Bemanningsföretagen
• IT&Telekomföretagen
• Medieföretagen
• Vårdföretagarna

Till Almegas webbplats