Förutom den dagliga medlems- och arbetsgivarservice vi erbjuder arrangerar och deltar vi under ett år i en mängd opinionsbildande och näringspolitiska aktiviteter. I vår verksamhetsberättelse presenterar vi några av höjdpunkterna under verksamhetsåret april 2016 - april 2017.

 

Anne-Marie Fransson och David Mothander
 

Nyförbundsdirektör från 1 april 2017

Sedan den 1 april 2017 heter IT&Telekomföretagens förbundsdirektör David Mothander. Anne-Marie Fransson lämnade över stafettpinnen till David efter 10 år i rollen.

Anne-Marie Fransson

- Jag har haft Sveriges roligaste IT-jobb, men har varit förbundsdirektör länge och tycker helt enkelt att det är dags för en ny person att ta över. Väldigt mycket har förändrats under mina år här. Inte minst har insikten om att digitalisering inte är den relativt smala IT-fråga den en gång var, utan något mycket bredare med stor samhällsrelevans, fått ordentligt fäste. Eftersom det är något vi arbetat för både hårt och länge ser jag det som en framgång att ta med mig. Den vilja till dialog med oss och branschen som vi nu upplever finns hos bland annat våra politiker bådar gott inför framtiden, och jag är glad att kunna överlämna med de förutsättningarna.

- I David får IT&Telekomföretagen en ny kraft med en mycket bred erfarenhet från både IT och Telekom och från både arbetsgivar- och bransch-frågor. Vi är en relativt ung bransch som hela tiden är under stark förändring, och jag är övertygad om att David har precis vad som krävs för att kunna driva viktiga frågor för att stärka och utveckla branschen och vårt bidrag till samhällets utveckling!

David Mothander

- IT&Telekomföretagen och dess medlemmar är en stark kraft och en viktig röst i den pågående digitaliserande omvälvningen av hela vårt samhälle. Precis som Anne-Marie säger har en gryende insikt kommit om att detta är betydligt mer än ett särintresse. Samtidigt är vi bara i lindan av förändringen och de möjligheter den för med sig. Sverige måste nu ta den chans som erbjuds – innan den går oss förbi. De företag som IT&Telekomföretagen representerar är alla instrumentella i att realisera det, och därför har vi en viktig roll att spela både som arbetsgivar- och branschorganisation. Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att få företräda medlemmarna och leda organisationens arbete!

- Jag ser särskilt fram emot att hitta sätt för oss som förbund att bidra till faktisk förändring, och att bygga de samarbeten och plattformar som behövs tillsammans med såväl befintliga som nya medlemmar. I detta ligger ju framförallt att säkerställa IT&Telekomföretagens fortsatta relevans och nytta för sina medlemmar, vilket kommer vara mitt absoluta fokus i min roll som förbundsdirektör.

Här är några av de opinionsbildande och näringspolitiska aktiviteter vi genomförde under verksamhetsåret

IT&Telekomföretagen Verksamhetsberättelse tidslinje april 2016 - april 2017.jpg