IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige.

IT&Telekomföretagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för  en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi dels genom att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att  driva och utveckla företag. Dels genom att erbjuda konkurrenskraftig medlemsservice inom t ex arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekombolag verksamma i Sverige, är en förutsättning för att vi fullt ut ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför handlar vårt uppdrag också om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, men också genom att tydliggöra nyttan och stödja användningen av digitala tjänster och produkter – såväl för privat som offentlig sektor.

Sammantaget handlar vårt uppdrag om att agera motor för digitaliseringen av Sverige.