Verksamhetsplan 2017

IT&Telekomföretagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi dels genom att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla företag, och dels genom att erbjuda konkurrenskraftig medlemsservice inom t ex arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden.

I vår verksamhetsplan kan du se hur vi planerar att genomföra vårt uppdrag under året - där beskrivs våra mål och huvudsakliga aktiviteter för vår hela verksamhet under 2017. Utgångspunkt för planen är IT&Telekomföretagens vision, mål och fokusområden för år 2020

Verksamhetsplanen är antagen av IT&Telekomföretagens styrelse, som under året får löpande rapporter om statusen på aktiviteter och måluppfyllnad. Målen och aktiviteterna i verksamhetsplanen är förankrade i, och kommer delvis att genomföras inom ramen för, IT&Telekomföretagens rådsverksamhet.

Fokus 2017

Under 2017 kommer fokus att ligga på prioriterade områden och aktiviteter som stödjer följande:

 • Engagera och nå ut till start up/småföretagargrupperingar
 • Kunskapshöjning kring digitalisering (målgrupper: allmänhet, politiker, beslutsfattare + företagsledare i andra branscher)

Övergripande mål för verksamheten 2017

 • Vårt övergripande och prioriterade fokus för 2017 är att verka för att öka IT- och telekombranschens konkurrenskraft, med målsättningen att:
  • öka våra medlemmars kännedom om vårt påverkansarbete
  • öka våra medlemmars förtroende för vårt påverkansarbete
  • öka våra medlemmars engagemang i vårt påverkansarbete 
 • Mål för avtalsförhandlingarna 2017:
  • Kollektivavtal med ökad flexibilitet enligt separat måldokument.
 • Medlemsrekryteringsmål:
  • Intäktsmål om 1 300 000 kr (beräknat på 150 företag med en medelintäkt på drygt 8 500 kr/företag)

Ovanstående mål är dels satta i syfte att stödja våra två - ovan nämnda - prioriterade områden för 2017, dels bidra till måluppfyllnaden för våra långsiktiga mål år 2020.

Titta gärna på hela verksamhetsplanen för 2017 som finns att ladda ner som PDF här.