10 förslag till förbättrad offentlig upphandling

Idag, i samband med ett frukostseminarium ihop med Stockholm IT Region, lanserar IT&Telekomföretagen inom Almega en ny rapport om branschens syn på offentlig upphandling och vilka förbättringar som krävs. Rapporten bygger i huvudsak på en enkätundersökning som genomfördes bland medlemsföretagen tidigare i år.

Idag, i samband med ett frukostseminarium ihop med Stockholm IT Region, lanserar IT&Telekomföretagen inom Almega en ny rapport om branschens syn på offentlig upphandling och vilka förbättringar som krävs. Rapporten bygger i huvudsak på en enkätundersökning som genomfördes bland medlemsföretagen tidigare i år.

Exempel på frågor som behandlas i rapporten: Hur fungerar den offentliga upphandlingen enligt företagen? Vilka problem upplever man? Vad beror problemen på? Vad blir konsekvenserna om det inte fungerar?

– Många av de problem våra medlemmar upplever beror inte i första hand på brister i lagen om offentlig upphandling (LOU), säger rapportförfattaren Niklas Fyhr, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

I rapporten föreslås istället ökat fokus på en förbättrad upphandlingsprocess. Bättre behovs- och marknadsanalyser, mer dialog inför upphandling, relevanta krav och avtalsvillkor samt ökad uppföljning.

– Företagen vill erbjuda de bästa lösningarna till den offentliga förvaltningen men upplever att de idag inte får möjligheten till det, fortsätter Niklas Fyhr.

Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad, som deltar vid frukostseminariet, kommenterar innehållet i rapporten:

– I Stockholms program för digital förnyelse, öppnas upp för försök med ny teknik i syfte att ligga till grund för framtida projekt. Vi uppmuntrar även till innovationsupphandlingar och välkomnar nya initiativ och idéer i upphandlingsprocesser, säger Ulla Hamilton.

Rapporten finns att ta del av i sin helhet på vår webbplats:
http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/rapporter_1/battre-offentliga-it-affarer

Eller ladda hem rapporten direkt under ”relaterade dokument”.

Kontakt:

Niklas Fyhr, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen inom Almega,
niklas.fyhr@almega.se, tel. 08-762 70 51

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60