21 åtgärder som skulle stärka de digitala tjänsteföretagens konkurrenskraft

Idag lanserar IT&Telekomföretagen inom Almega en ny rapport om digitala tjänsteföretags marknadsvillkor i Sverige. I rapporten har ett 20-tal företag samt andra intressenter intervjuats om hur de ser på villkoren för att starta och driva digitala tjänsteföretag i Sverige.

Idag lanserar IT&Telekomföretagen inom Almega en ny rapport om digitala tjänsteföretags marknadsvillkor i Sverige. I rapporten har ett 20-tal företag samt andra intressenter intervjuats om hur de ser på villkoren för att starta och driva digitala tjänsteföretag i Sverige.

Exempel på frågor som behandlas i rapporten: Stöds små företag med innovativa affärsmodeller? Vilka möjligheter ger internet? Finns kapitalet? Kompetensen? Kan vi konkurrera på en global marknad?

– Syftet med rapporten är att synliggöra en grupp företag med stor tillväxt- och exportpotential men vars behov vi egentligen vet rätt lite om, säger rapportförfattaren Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Rapporten tar fasta på fem områden som är av vikt för digitala tjänsteföretag. Tillgången på kapital, kompetens, marknad, innehåll att bygga tjänsterna av samt betydelsen av öppenhet som drivkraft för nya innovationer.

– Dessa företag befinner sig i gränslandet mellan två av de mest tillväxtdrivande strukturförändringskrafterna – digitalisering och tjänstefiering. Utifrån ett tillväxtperspektiv borde därför deras marknadsvillkor och internationella konkurrenskraft vara av stort intresse för såväl riksdag som regering, fortsätter Pär Nygårds.

Rapporten finns att ta del av i sin helhet på vår webbplats: http://goo.gl/9l7Mb
Eller ladda hem rapporten direkt under ”relaterade dokument”.

Intervjuade företag och organisationer:
SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Adimo, Ericsson, Google, Göteborgs Stad, IBM Sverige, IT-Maskinen, iZettle, Kundo, Kvittar, Microsoft, Ocean Observations, Peter Krantz, Plingm, Prisjakt, Rebtel, Spacetime, Svenska Riskkapitalföreningen, Telenor, TrueCaller, UK Trade & Investment, Voddler.

      

Kontakt:

Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen inom Almega,
par.nygards@almega.se, tel. 08-762 70 58

Ellinor Bjennbacke, kommunikationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se