Avtal klart med SEKO för telekomsektorn

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med SEKO inom telekombranschen. Avtalet som löper över två år innehåller en löneökning om 3,7 % för individuell fördelning. En nyhet i avtalet är att det inte innehåller någon individgaranti, vilken från arbetsgivarsidan värderats till 0,2 %.

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med SEKO inom telekombranschen. Avtalet som löper över två år innehåller en löneökning om 3,7 % för individuell fördelning. En nyhet i avtalet är att det inte innehåller någon individgaranti, vilken från arbetsgivarsidan värderats till 0,2 %.

– Förhandlingsklimatet med vår motpart har varit gott och vi är nöjda med att vi nu träffat ett avtal utan medling.  Vi har ett långsiktigt mål om lokal lönebildning i företagen och vi är därför särskilt nöjda med att vi nu tagit ett steg på vägen mot detta mål, i och med att det aktuella avtalet saknar individgarantier, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

– Det nya avtalet utan individgaranti har ett stort värde för företagen i branschen och är en signal om att vi är på väg mot en mer modern lönebildning, säger Anne-Marie Fransson.

Avtalet gäller perioden 1 april 2010 till 31 mars 2012. Avtalsområdet omfattar nära 100 företag med totalt 23 000 anställda.

För ytterligare information:

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 50

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88