Avtal om lokal lönebildning i telekombranschen klart med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i telekombranschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i telekombranschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

Liksom förra avtalet innehåller det nya avtalet ingen siffersatt individgaranti, utan en modern lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som inte når sina mål.

– Efter långdragna förhandlingar har vi äntligen landat i ett avtal med Unionen. Som helhet är vi nöjda med att vi kan fortsätta arbetet med lokal lönesättning inom telekombranschen, säger Kristina Karmestedt, förhandlingschef, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2012 – 31 mars 2013, omfattar 110 företag som totalt har närmare 22 000 anställda.

Kontakt:

Kristina Karmestedt
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 35

Stefan Lennström
förhandlare/rådgivare, avtalsansvar Telekom
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 66

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88