Avtal om lokal lönebildning klart med Akademikerförbunden

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna (även kallade Akademikerförbunden) om lokal lönebildning i telekombranschen.

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna (även kallade Akademikerförbunden) om lokal lönebildning i telekombranschen.

Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 % för 2012.

– Som helhet är vi nöjda att vi kan fortsätta arbetet med lokal lönesättning inom telekombranschen, säger Kristina Karmestedt, förhandlingschef, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen omfattar nära 110 företag, som totalt har ca 22 000 anställda.

För ytterligare information

Kristina Karmestedt
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 35

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88