Avtal om lokal lönebildning klart med akademikerförbunden

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna) om lokal lönebildning i IT-branschen.

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna) om lokal lönebildning i IT-branschen.

Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

– Som helhet är vi nöjda att vi kan fortsätta arbetet med företagsnära lönesättning inom IT-branschen, säger Kristina Karmestedt, förhandlingschef, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2012 – 31 mars 2013, omfattar 726 företag som totalt har närmare 50 000 anställda.

Kontakt:

Kristina Karmestedt
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 35

Jan Bergström
avtalsansvarig, IT
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 070-380 73 50

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88