Avtal om lokal lönebildning klart med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i IT-branschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i IT-branschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

Liksom förra avtalet innehåller det nya avtalet ingen siffersatt individgaranti, utan en modern lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som inte når sina mål.

– Som helhet är vi nöjda att vi kan fortsätta arbetet med lokal lönesättning inom IT-branschen, säger Kristina Karmestedt, förhandlingschef, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2012 – 31 mars 2013, omfattar 726 företag som totalt har närmare 50 000 anställda.

Kontakt:

Kristina Karmestedt
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 35

Jan Bergström
förhandlare, avtalsansvarig: IT
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 070-380 73 50

Ellinor Bjennbacke
kommunikationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88