Fem konkreta åtgärder för IT i skolan

Idag torsdagen den 4 juli, i samband med ett seminarium under Almedalsveckan, presenteras ”Beslutsboken” - ett förslag till nationellt åtgärdsprogram för att säkra en likvärdig spridning av IT i skolundervisningen. Bakom rapporten står IT&Telekomföretagen inom Almega och Stiftelsen Datorn i utbildningen.

Idag torsdagen den 4 juli, i samband med ett seminarium under Almedalsveckan, presenteras ”Beslutsboken” - ett förslag till nationellt åtgärdsprogram för att säkra en likvärdig
spridning av IT i skolundervisningen. Bakom rapporten står
IT&Telekomföretagen inom Almega och Stiftelsen Datorn i utbildningen.

Beslutsboken ger konkreta förslag inom fem områden: Etablering av regionala kunskapscenter, satsning på skolledarkompetens, ett digitalt lärarlyft, modernisering av lärarutbildning samt samordning av forskning kring användning av digitala verktyg och arbetssätt.

– Även om IT-användningen nu äntligen börjar komma igång ute i skolorna görs inte satsningar på ett systematiskt vis i alla skolor och kommuner, säger Peter Becker vid Datorn i utbildningen, en av medförfattarna till rapporten. Det behövs en samordning så att investeringar i nya verktyg
sker på ett genomtänkt sätt, med kompetensutveckling och digitalt innehåll.

I rapporten lyfts flera inspirerande exempel fram, bl.a. rörelsen bland lärare kring skriv- och lässtart med digitala verktyg, liksom klassers delade skrivande i bloggar och nytänkande kring undervisningsformer med ”vända klassrum”.

– För att Sverige ska fortsätta vara en av världens främsta IT-nationer är det avgörande att framtidens arbetskraft har digital kompetens av toppklass, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och den andre medförfattaren till rapporten. Användning av modern teknik och
digitala arbetssätt måste därför genomsyra hela skolan, avslutar Fredrik von Essen.

Rapporten finns att ta del av i sin helhet på vår webbplats:
http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/rapporter_1/beslutsboken

Eller ladda hem rapporten direkt under ”relaterade dokument”.

Seminariet från Almedalen kommer att livesändas via vår
webbplats med start kl. 13.00, torsdagen den 4 juli. Sändningen går självklart
också att ta del av i efterhand. http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/almedalen-2013


Kontakt:

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 70 57 fredrik.vonessen@almega.se

Peter Becker, Datorn i utbildningen,
tel. 070-710 44 53, peter.becker@diu.se

Ellinor Bjennbacke, kommunikationschef, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 69 60, ellinor.bjennbacke@almega.se