Första avtalet klart för tjänstesektorn

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat ett avtal som visar hur modern lönebildning kan hanteras i företagen. Avtalet, som löper över två år, är ett helt lokalt lönebildningsavtal som inte innehåller några centralt fastlagda siffror.

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat ett avtal som visar hur modern lönebildning kan hanteras i företagen.  Avtalet, som löper över två år, är ett helt lokalt lönebildningsavtal som inte innehåller några centralt fastlagda siffror.

– Almega har nu tecknat det första avtalet för tjänstesektorn i årets avtalsrörelse. Det är glädjande att vi enats kring ett så pass nydanande avtal som skapar goda villkor för tjänstesektorns framtid, säger Almegas vd Jonas Milton.

Avtalet som innebär lokal lönebildning löper över två år och sätter individens och företagets utveckling i fokus. Arbetsgivaren, det lokala facket och medarbetarna kommer kontinuerligt att förbättra och utveckla formerna för lönebildning och kompetensutveckling på det enskilda företaget.

– Vi har tillsammans med våra fackliga motparter haft som målsättning att skapa ett modernt och branschanpassat avtal. Det är mycket glädjande att vi tillsammans lyckats få till ett avtal som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling i branschen, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet som tecknats mellan Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek innehåller inga centralt fastlagda löneökningstal, men omfattar ett paket av stödåtgärder för att få löneprocessen att fungera väl i företagen.  Avtalet omfattar nära 700 företag, som totalt har 47.000 anställda.

– Vi har haft väldigt konstruktiva förhandlingar med våra motparter. Vi har under flera års tid haft ett långsiktigt och förtroligt samarbete med de fackliga motparterna. Tillsammans har vi utarbetat formerna för hur vi kvalitetssäkrar den lokala löneprocessen, säger Einar Humlin, förhandlingschef för IT&Telekomföretagen inom Almega.

För ytterligare information:

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 50

Einar Humlin
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-398 75 82

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59