IT-branschen skriker efter ingenjörer

Högskole- och civilingenjörer är de mest eftertraktade utbildningsnivåerna när IT-företagen söker nya medarbetare. Det visar undersökningen ”IT-talang 2011/arbetsgivarperspektivet”, som Skill i samarbete med IT&Telekomföretagen låtit genomföra bland närmare 300 IT-företag av varierande storlekar.

Högskole- och civilingenjörer är de mest eftertraktade utbildningsnivåerna när IT-företagen söker nya medarbetare.  Det visar undersökningen ”IT-talang 2011/arbetsgivarperspektivet”, som Skill i samarbete med IT&Telekomföretagen låtit genomföra bland närmare 300 IT-företag av varierande storlekar.

Den mest eftersökta gruppen är högskoleingenjörer - 62 procent av företagen anger att de gärna anställer ur denna grupp, tätt följd av civilingenjörer (60 procent). Efterfrågan på just ingenjörer är särskilt stor bland företag med mer än 100 anställda. På tredje plats kommer personer med gymnasieexamen (46 procent). Kandidat-, magister- och masterexamen efterfrågas mer sällan.

Projektledning är det område där arbetsgivarna ser det största behovet under kommande året. Därefter kommer mjukvaruutveckling och programmering på en tydlig, delad andraplats.

Skill genomförde 2010 en undersökning av nyutexaminerades syn på framtida IT-arbetsgivare (IT-talang 2010). En jämförelse av de båda undersökningarna visar att IT-företagen i högre utsträckning än de nyutexaminerade värdesätter så kallade mjuka kompetenser.

– Till exempel anger IT-företagen ”social kompetens” som den tredje viktigaste kompetensen som nyanställda ska ha med sig från utbildningen, medan de nyutexaminerade placerar samma kompetens först på åttonde plats, säger Lena Miranda, VD, Skill.

En ytterligare indikation på vikten av mjuka kompetenser är att IT-företagen anger ”rätt personlighet” och ”goda referenser” som betydligt viktigare faktorer än ”uttagen examen”. Ett års arbetslivserfarenhet skattas också av arbetsgivarna vara lika viktigt som uttagen examen.

Men det råder en hård kamp om IT-talangerna där ute. 8 av 10 IT-företag säger sig vilja nyanställa under 2011

– I en bransch där man skriker efter rätt kompetens är IT-talangerna ett hett villebråd. Intressanta arbetsuppgifter är vad flest arbetsgivare upplever som sin starkaste konkurrensfördel utöver lön, för att locka talangerna till företaget, säger Fredrik von Essen, ansvarig för kompetensfrågor på IT&Telekomföretagen.

 

Resultatet av undersökningen återfinns på http://it-talang2011.skill.se/
Där kan du även ta del av  IT-talang 2010.

 

Kontakt:

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen inom Almega,
fredrik.vonessen@almega.se, tel. 08-762 79 57

Lena Miranda, VD, Skill,
lena.miranda@skill.se, tel. 013-473 81 68

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

Om IT-talang 2011/arbetsgivarperspektivet

Enkäten skickades ut i början av januari 2011 till 872 företag verksamma inom IT. 272 svarade, vilket motsvarar 31 procent. De huvudsakliga verksamheterna bland företagen är IT-konsultverksamheter (58 procent) samt programvaruutveckling (37 procent). Storleken på företagen varierar mellan 0-10 anställda (31 procent), 11-20 anställda (20 procent), 21-100 anställda )27 procent) samt fler än 100 anställda (22 procent)