IT-företagen räknar med återhämtning - fyra av tio planerar att nyanställa

Nedgången för IT-tjänsteföretagen har hejdats och företagen räknar med att fjärde kvartalet blir bättre. Fyra av tio företag planerar dessutom för nyanställningar. Det framgår av IT-tjänsteindikatorn, som publiceras kvartalsvis av IT&Telekomföretagen i samarbete med IDC. Den aktuella mätningen avser företagens förväntningar för fjärde kvartalet 2009.

Nedgången för IT-tjänsteföretagen har hejdats och företagen räknar med att fjärde kvartalet blir bättre. Fyra av tio företag planerar dessutom för nyanställningar.

Det framgår av IT-tjänsteindikatorn, som publiceras kvartalsvis av IT&Telekomföretagen i samarbete med IDC. Indikatorn baseras på en enkätundersökning till företag inom IT-tjänstesektorn. Den aktuella mätningen avser företagens förväntningar för fjärde kvartalet 2009.

- Tredje kvartalet var som väntat svagt med en fortsatt minskad efterfrågan. Men vi bedömer att botten är nådd och att fjärde kvartalet blir bättre, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega.

Efterfrågan på IT-tjänster väntas öka starkast i Stockholmregionen och angränsande län. Även i norra Sverige pekar utvecklingen uppåt. I Västra Sverige, som har drabbats hårt av problemen inom fordonsindustrin, är efterfrågan fortsatt svag, men läget tycks ha stabiliserats. Däremot fortsätter efterfrågan att falla i Öresundsregionen och södra Sverige.

IT-tjänsteföretagen räknar med att offentlig sektor och finansbranschen kommer att agera draglok, medan efterfrågan på IT-tjänster från tillverkningsindustrin fortsätter att falla. Vändningen är längre bort än vad man tidigare har hoppats.

Ett tecken på att allt fler IT-företag räknar med en återhämtning är att 40 procent uppger att de planerar att anställa personal under första kvartalet 2010. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med I IT-tjänsteindikatorn i september 2009.

- Men även om det finns ljuspunkter har prispressen i branschen tilltagit. Det gäller framför allt för outsourcingtjänster, men företagen räknar även priserna på IT-konsult- och supporttjänster kommer att fortsätta att falla under fjärde kvartalet. Efterfrågan på IT-konsulttjänster är dessutom fortsatt negativ, säger Nils Molin, vd IDC Sverige.

Av undersökningen framgår också att trenden att lägga ut IT-tjänster, s.k offshore, Indien, Kina och Österuropa, tilltar i styrka. Många företag ser också ökade svårigheter att få ta på kompetens inom samtliga områden.

Se bifogad "Sammanfattning - IT-Tjänsteindikatorn, Q4 2009" för närmare analys. För en fullständig rapport, inkl. resultat och siffror, vänligen kontakta Ellinor Bjennbacke alt. Nils Molin.

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Nils Molin, VD, IDC Sverige
nmolin@idc.com tel. 0733-499 600

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se