IT-sektorn mer positiv efter ett tungt andra kvartal

Efter ett tungt andra kvartal tror nu Sveriges IT-företagare att det värsta är över. IT-tjänsteföretagen påvisar en positiv attityd till innevarande kvartal och en förbättrad utveckling, men med en fortsatt stark prispress.Det påvisar resultatet av en ny undersökning kring IT-branschens utveckling i Sverige.

Efter ett tungt andra kvartal tror nu Sveriges IT-företagare att det värsta är över. IT-tjänsteföretagen påvisar en positiv attityd till innevarande kvartal och en förbättrad utveckling, men med en fortsatt stark prispress. Man tror att uppgången fortsätter inom finans och offentlig förvaltning samt att nedgången inom tillverkningsindustrin avstannar. Det påvisar resultatet av en ny undersökning kring IT-branschens utveckling i Sverige.

IT&Telekomföretagen har i samarbete med IDC utformat en ny indikator för IT-branschens utveckling i Sverige, med fokus på IT-tjänster. Syftet är att kvartalsvis undersöka status inom IT-industrin. Denna mätning avser utvecklingen för Q2 2009 samt förväntningarna inför Q3.

- Resultatet av undersökningen visar på ett tungt andra kvartal för svensk IT-industri. Speciellt hårt drabbade var inte förvånande de södra och västra delarna av landet. Fordonsindustrins problematiska utveckling är självfallet bidragande orsaker, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega.

Som förväntat är marknaden för konsulttjänster satt under stark press, med både fallande efterfrågan och fallande priser. Outsourcing-marknaden möter hög efterfrågan men upplever samtidigt att priserna faller.

- Något överraskande är det de största bolagen, med fler än 500 anställda, som är värst utsatta. Vi tror att de är mer beroende av nya projekt än mindre bolag, säger Nils Molin, VD, IDC Sverige.

Branschen visar dock en positiv attityd till innevarande kvartal och en förbättrad utveckling i samtliga delar av landet förutom i Väst Sverige. Man tror att uppgången fortsätter inom finans och offentlig förvaltning samt att nedgången inom tillverkningsindustrin avstannar.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är positiv för mindre och medelstora bolag där man planerar att anställa mer personal.

- Vi har uppfattningen att konjunkturen har bottnat, vilket stöds fullt ut av denna undersökning. Dock har vi svårt att se att bolagen kommer att prestera i paritet med sina resultat Q3 och Q4 förra året, vilket för många var all-time-high, säger Nils Molin.

Undersökningen bifogas pressmeddelandet men finns också tillgänglig på IT&Telekomföretagens webbplats: http://www.itotelekomforetagen.se/web/IT-Foretagsindikatorn.aspx

Kontakt:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Nils Molin, VD, IDC Sverige
nmolin@idc.com tel. 0733-499 600

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 900 medlemsföretag som tillsammans har omkring 90000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se