IT&Telekomföretagen driver EU- kampanj för ökad e-kompetens

e-Skills Week 2010 är en EU-kampanj som precis startat och har sin höjdpunkt under första veckan i mars 2010. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av god e-kompetens och den växande efterfrågan på kvalificerad IKT-kompetens i hela Europa.

e-Skills Week 2010 är en EU-kampanj som precis startat och har sin höjdpunkt under första veckan i mars 2010. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av god e-kompetens och den växande efterfrågan på kvalificerad IKT-kompetens i hela Europa.

En viktig fråga för kampanjen är att väcka ungas intresse för IT och locka fler att söka till högre IKT-studier (IKT, Informations- och kommunikationsteknik) i syfte att möta industrins framtida behov av kvalificerad kompetens. IT&Telekomföretagen inom Almega är värd för EU-kampanjen i Sverige och har sedan länge drivit frågan om långsiktig kompetensförsörjning för IT- och telekombranschen , bland annat genom projektet VäljIT (www.valjit.se ).

– Det råder redan idag stor brist på kvalificerad IT-kompetens. Utan tillströmning av nyutbildade får IT- och telekombranschen svårt att växa och bidra till vårt lands framtida konkurrenskraft, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Följande svenska aktörer är intressenter i e- Skills Week och kommer under våren 2010 att tillsammans med IT&Telekomföretagen vara delaktiga i kampanjen:
Computer Sweden, Dataföreningen, IBM, IVA/Scorecard, Kista Science City, KK-stiftelsen, Metamatrix , Microsoft, Transfer samt Webbstjärnan.se

– Vi planerar att tillsammans med dessa aktörer genomföra ett antal aktiviteter. Bland annat en stor mängd skolbesök under februari och mars på gymnasier runtom i landet. Jag uppmanar alla företag i branschen att under denna period träffa så många skolungdomar som möjligt och berätta om fördelarna och alla de möjligheter som finns om man väljer att utbilda sig inom IKT, avslutar Anne-Marie Fransson.

Läs mer om detta och följ vad som händer på www.valjit.se/eskillsweek2010 Där kan man också som företag anmäla sitt intresse för att träffa skolungdomar. Även skolor kan där fylla i önskemål om att besöka ett IT-företag.

Läs mer om e-Skills Week inom EU på: http://eskills.eun.org/web/guest/eskillsweek
Eller följ e-Skills Week på Twitter: http://www.twitter.com/eskillsweek


Kontakt:
Ulrika Strömqvist, projektledare för e-Skills Week, IT&Telekomföretagen inom Almega, ulrika.stromqvist@almega.se,tel. 070-570 57 25

Anne-Marie Fransson,förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega,
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se