IT&Telekomföretagen inför kontroll av kassasystem

IT&Telekomföretagen lanserar en ny procedur kallad ”Kassacertifiering”. Denna går ut på att kassasystemet kontrolleras av ett externt kontrollorgan som intygar att funktionerna motsvarar Skatteverkets krav. Kassasystem som genomgått godkänd kontroll blir ”Kassacertifierade”.

IT&Telekomföretagen lanserar en ny procedur kallad ”Kassacertifiering”. Denna går ut på att kassasystemet kontrolleras av ett externt kontrollorgan som intygar att funktionerna motsvarar Skatteverkets krav. Kassasystem som genomgått godkänd kontroll blir ”Kassacertifierade”.Sedan 1 januari 2010 gäller Lagen om krav på kassasystem. Den kräver att den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassasystem. Ett certifierat system består av ett tillverkardeklarerat kassaregister och en certifierad kontrollenhet.

Tillverkardeklaration av kassaregister sker idag genom att leverantören själv intygar att systemet uppfyller Skatteverkets krav. Detta bygger på leverantörens tolkningar av Skatteverkets föreskrifter samt på ärligheten och grundligheten hos det företag som lämnar deklarationen.

Detta har lett till att alla kassaregister på marknaden inte fungerar likvärdigt trots att det egentligen är syftet med deklarationsprocessen. Ett ytterligare problem är att om Skatteverket upptäcker en felaktighet i ett kassaregister som står hos en handlare, kan handlaren få betala en kontrollavgift trots att denne har ett tillverkardeklarerat system. Något som drabbar små handlare med en liten omsättning extra hårt.

För att lösa dessa problem införs nu alltså en så kallad kassacertifiering.

De externa företag som genomför dessa kontroller är:

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samt Verizon Sweden AB

Utöver de tekniska kontrollerna måste företag som vill få sina system kassacertifierade
skriva på en deklaration om produktägaransvar. Denna innebär bland annat att kontrollavgifter för fel i kassan lyfts från handlaren och istället läggs på leverantören.

Processen att få kassasystem att genomgå kassacertifiering har startat och kommer att löpa på
under det kommande året. De system som idag redan finns på marknaden kommer alltså successivt att bli kontrollerad och genomgå processen för kassacertifiering, förutsatt att leverantören låter sitt kassaregister genomgå dessa tester.

- Kassacertifiering är mycket välkommet i syfte att skapa en rättvis marknad för leverantörerna samt skapa trygghet hos handlarna, säger Thor Johnsson, ordförande i IT&Telekomföretagens Kassaregisterråd – ett råd som samlar leverantörer av kassaregister och som tillkom i samband med den kassaregisterlag som infördes 2009.

- Dessutom tillför den externa granskningen även en trygghet hos leverantören som inte kan vara helt säker på tillverkardeklarationen eftersom den inte verifierats av någon annan part, avslutar Thor Johnsson.

Läs mer om kassacertifiering på www.kassacertifiering.se

Kontakt:
Thor Johnsson, Ordförande kassaregisterrådet
tel. 070-6 03 19 72, Thor.johnsson@hogia.se

Nils Weidstam, IT&Telekomföretagen
tel. 070-7560020, Nils.weidstam@almega.se

Ellinor Bjennbacke,
kommunikationschef, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 69 60, ellinor.bjennbacke@almega.se