IT&Telekomföretagen lyfter IT-frågorna under Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka söker vi sätta IT-frågorna i fokus genom ett antal IT-relaterade seminarier, bl.a. kommer IT&Telekomföretagen att presentera en rapport. Rapporten innehåller konkreta förslag baserat på idéer om hur IT och kommunikationsteknik påverkar olika samhällssektorer i positiv riktning och vilka åtgärder som behövs för att detta ska ske.

Under årets Almedalsvecka söker vi återigen sätta IT-frågorna i fokus genom ett antal IT-relaterade seminarier, bl.a. kommer IT&Telekomföretagen att presentera en rapport: "Färdplan för tillväxt och välfärd - en uppdaterad IT-politik". Rapporten innehåller konkreta förslag baserat på idéer om hur IT och kommunikationsteknik påverkar olika samhällssektorer i positiv riktning och vilka åtgärder som behövs för att detta ska ske.

Måndagen den 29 juni

"Smartare välfärd"
- Hur IT kan skapa smartare välfärd i den offentliga sektorn.
Tid & Plats: Måndagen den 29 juni kl. 08.30 - 10.00, frukost serveras från kl 08.00, Erlanderska rummet, Wisby Hotel

"RUT - ROT - RIT"
Skattereduktion också för IT-tjänster - en väg att skapa fler nya jobb och företag?
Tid & Plats: Måndagen den 29 juni kl.12.30-14.00, Hästgatan 12

Tisdagen den 30 juni

"Är det bara att glömma den personliga integriteten?"
- Hearing om det stora hotet mot friheten
Bland deltagarna kan nämnas justitiekansler Göran Lambertz, Göran Gräslund, Generaldirektör Datainspektionen samt Camilla Lindberg, riksdagsledamot (FP).
Tid & Plats: Tisdagen den 30 juni 12.30-14.00, Hästgatan 12.
Deltagarna bjuds på lunch.

Onsdagen den 1 juli

"Färdplan för tillväxt och välfärd"
- en uppdaterad IT-politik
Under seminariet presenteras och debatteras ett förslag till en färdplan tillika uppdaterad IT-politik. Bland deltagarna kan nämnas Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (M), Désirée Liljevall, riksdagsledamot (S), Johan Ekesiöö, VD IBM Svenska AB samt Lars-Åke Norling, VD, Telenor Sverige
Tid & Plats: Onsdagen den 1 juli kl. 10.00-11.30, Hästgatan12

"Bredbandsbolaget tio år - firar med branschmingel under Almedalsveckan"
- Fira ett decennium av svensk IT-utveckling
Tid & Plats: Onsdagen den 1 juli kl. 17.30 - 19.00, Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården, Strandgatan 6

Fredagen den 3 juli

"Så tryggar vi Internet för barnen"
- Seminarium om SurfaLugnts samlade arbete kring barns utsatthet på nätet. Bland deltagarna kan nämnas Kristina Axén-Ohlin, ordförande i Surfa Lugnt samt Socialminister Göran Hägglund.
Tid & Plats: Fredagen den 3 juli kl. 08.30 - 10.00, Gotlands Museum, Strandgatan 14, "Fornsalen Café"

"Grön IT sparar pengar och miljö i offentliga och privata organisationer"
Tid & Plats: Fredagen den 3 juli kl. 10.15-11.15, Miljöaktuellt Arena (invid Visby Strands kongresscentrum)

"När marknader konvergerar"
- förutsättningar för digital tjänsteutveckling
Öberg , riksdagsledamot M; Christina Axelsson , riksdagsledamot S.
Tid & Plats: Fredagen den 3 juli kl. 12.30-14.00, Hästgatan 12

Läs mer om respektive seminarium på vår webbplats

Kontakt:
Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 900 medlemsföretag som tillsammans har omkring 90000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se