Karriärsajt ska locka fler unga till IT-yrken

Med budskapet "För dig som ska välja. Din framtid." nylanseras idag ungdomskarriärsajten VäljIT.se - för och av unga - för att inspirera och guida till IT-utbildningar och IT-yrken. Spelet Jump-IT och ett yrkesquiz på Facebook är också en del av kampanjen för att väcka ungdomars intresse för IT.

Med budskapet "För dig som ska välja. Din framtid." nylanseras idag ungdomskarriärsajten VäljIT.se - för och av unga - för att inspirera och guida till IT-utbildningar och IT-yrken. Spelet Jump-IT och ett yrkesquiz på Facebook är också en del av kampanjen för att väcka ungdomars intresse för IT.

I samverkan med näringsliv och skola har IT&Telekomföretagen inom Almega sedan hösten 2010 drivit ett projekt tillsammans med sistaårselever på Thorildsplans gymnasium i Stockholm. Målet har varit att utveckla och öka kännedomen hos unga om ungdomskarriärsajten VäljIT.se.  En del av satsningen är en spelkampanj på Facebook, Jump-IT, med en iPad2 som förstapris till den som lyckats samla mest poäng, innan ansökningsperioden till högskolorna och universiteten går ut den 15 april. 

– Branschen skriker efter välutbildad IT-personal. Både högskoleingenjörer och civilingenjörer är starkt efterfrågade. Vi hoppas att den nylanserade webbplatsen inklusive den övriga närvaron på Facebook etc, ska fånga ungdomarnas intresse och få dem nyfikna på en framtid inom IT. Det är roligt att arbeta i vår bransch och möjligheterna är nästintill oändliga. Men det är en utmaning att nå ut med det budskapet till gymnasieeleverna. Nya VäljIT-satsningen är en mycket viktig pusselbit i detta arbete, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör,IT&Telekomföretagen. 

VäljIT.se är en viktig del i branschorganisationens långsiktiga arbete för IT- och telekombranschens kompetensförsörjning med målet att öka antalet sökande till högskole- och universitetsutbildningar inom IT. Sajten innehåller bland annat en guide till olika IT-yrken och förebilder som berättar om sin utbildning, sitt jobb och vidare karriärplaner. På sajten får man också vägledning till olika IT-utbildningar och möta studentförebilder som berättar om hur det är att plugga på högskola och universitet. 

Initiativtagare till webbplatsen är IT&Telekomföretagen inom Almega i samverkan med ett stort antal intressenter från högskolor och företag, både inom och utanför IT-branschen.

 Mer info:

VäljIT.se:  www.valjit.se
 
VäljIT-spelet Jump-IT: www.jumpit.se

VäljITs facebooksida: www.facebook.com/pages/V%C3%A4ljitse/169358276436752
 
VäljITs yrkesquiz på Facebook: www.facebook.com/pages/V%C3%A4ljitse/169358276436752?sk=app_7146470109
 
VäljITs YouTube-kanal: www.youtube.com/user/valjitprojektet

Kontakt:

Ulrika Strömqvist, projektledare, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ulrika.stromqvist@almega.se, tel. 070-570 57 25

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega,
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60