Konflikthot avvärjt för telekombranschen

IT&Telekomföretagen och SEKO accepterade ikväll medlarnas förslag på nytt avtal för telekombranschen. Därmed undanröjs hotet om en konflikt som skulle ha brutit ut natten mot onsdag.

IT&Telekomföretagen och SEKO accepterade ikväll medlarnas förslag på nytt avtal för telekombranschen. Därmed undanröjs hotet om en konflikt som skulle ha brutit ut natten mot onsdag.

– Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal och därmed undviker en konflikt som hotade att få väldigt stora konsekvenser både för branschen och för samhället i stort, säger Kristina Karmestedt, förhandlingschef, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Kristina Karmestedt menar att årets förhandlingar varit tuffa, och betonar kraften i konfliktvarslet:

– SEKOs varsel hade riskerat kraftiga störningar på samhällskritiska funktioner, såsom sändning av TV och radio, framförallt förmedling av SR krisradio (P4). Men också tåg- och flygtrafiken hade kommit att påverkats kraftigt, likaså driften av samhällskritiska telesystem såsom SOS Alarm, trygghetslarm etc. Vi menar att SEKOs varsel saknade proportioner - viktiga samhällsintressen borde vara skyddade mot konflikter, säger Kristina Karmestedt.

Avtalet är ettårigt och innebär en höjning med 2,6 procent att fördela med utgångspunkt från hur medarbetare nått sina uppsatta mål. Avtalet innefattar också ett åtagande att ta fram en åtgärdsplan för medarbetare som får en låg löneökning eller ingen alls. Dessutom finns en speciell reglering av minimilöner för vissa kategorier av teletekniker.

– Trots kostnadsökningen i avtalet kunde vi acceptera detta bud från medlarna som trots allt håller sig inom ramen för de avtal som redan träffats på arbetsmarknaden, 2,6 procent, säger Kristina Karmestedt.

För ytterligare information

Kristina Karmestedt
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 35

Stefan Lennström
förhandlare/rådgivare, avtalsansvar Telekom
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 66

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen
tfn: 08-762 6974

Ellinor Bjennbacke
kommunikationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88