Ny webbplats för köpare av kassaregister

Idag lanseras en ny webbplats i syfte att informera köpare om vad som gäller för lagen om kassaregister. Genom en enkel guide på sajten kan företag som innefattas av lagen också få hjälp med att köpa rätt register för just sin verksamhet, och att göra det från seriösa företag i branschen.

Idag lanseras en ny webbplats i syfte att informera köpare om vad som gäller för lagen om kassaregister. Genom en enkel guide på sajten kan företag som innefattas av lagen också få hjälp med att köpa rätt register för just sin verksamhet, och att göra det från seriösa företag i branschen.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om kassaregister i kraft. Den innebär att nästan alla inom kontanthandeln behöver ha ett certifierat kassaregister som ska registreras hos Skatteverket. Ett certifierat kassaregister består av två delar, en för marknaden godkänd kassaapparat, och en certifierad kontrollenhet. Syftet med lagen är att försvåra för oseriösa företag att undanhålla intäkter för beskattning.

Med anledning av den nya lagen bildade IT&Telekomföretagen ett branschråd för tillverkare och leverantörer av kassaregister och kontrollboxar, Kassaregisterrådet. Rådets syfte är, förutom att samla tillverkare och leverantörer av kassaregister och kontrollboxar, också att fungera som en tydlig företrädare för branschen, t.ex. när det handlar om myndighetskontakter.

Nu finns alltså en webbplats, www.kassaregisterradet.se, där man kan läsa mer om rådet, vilka företag som deltar, ta del av de branschregler som alla medlemmar förbundit sig vid att följa, men också fakta och information om såväl själva kassaregisterlagen som hjälp och råd för näringsidkare vid inköp av kassaregister.

– Webbplatsen är ett mycket betydelsefullt sätt att nå ut med information till den enskilda handlaren. Vid köp av kassaregister är det oerhört viktigt för handlaren att det system han köper faktiskt uppfyller Skatteverkets krav. Om det inte gör det kan handlaren drabbas av en kontrollavgift om 10 000 kronor. Det är också viktigt för att minska illojal konkurrens, säger Nils Weidstam, näringspolitisk expert tillika branschansvarig för Kassaregisterrådet på IT&Telekomföretagen inom Almega. 

 

Kontakt:

Nils Weidstam, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen inom Almega
nils.weidstam@almega.se, tel. 070-756 00 20

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60