Ny webbplats som visar på nyttan med IT

IT&Telekomföretagen driver en satsning på - att under begreppet Välfärdsteknologi - synliggöra och öka kunskapen om IT (inkl elektroniska kommunikationer) som en förutsättning för dagens och framtidens välfärd. Idag lanserar vi en ny webbplats, valfardsteknologi.se, där man kan ta del av goda exempel på nyttan med IT.

– På webbplatsen presenteras olika typer av goda exempel som på ett begripligt och lättillgängligt sätt lyfter fram nyttan – en ökad välfärd – för samhället, organisationen, företaget eller individen. Det kan t.ex. handla om omsorg; om vård i hemmet, om stöd till funktionshindrade eller om trygghet för äldre, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

– Men det kan också handla om hur vi ska kunna ge våra unga de bästa förutsättningarna till kunskap och erfarenheter för att kunna forma och bidra till morgondagens samhälle. För att nå upp till detta krävs att välfärdsteknologin spelar en integrerad roll i utbildningen. Inte bara för barn och ungdomar. Utan också för vuxna som vill studera vidare. Skolan ska ge elever och lärare de modernaste och mest effektiva hjälpmedlen, något som många redan har i hemmet. Då gäller det att vi verkligen tar tillvara all den potential som välfärdsteknologin har inom pedagogiken, fortsätter Anne-Marie Fransson.

Webbplatsen är uppdelad i åtta olika områden, alla kritiska för att vi ska trygga en framtida välfärd i vårt land. Det handlar om: omsorg, kultur, demokrati, vård, företagande, miljö, utbildning och fritid. Under varje område finns goda exempel på hur IT kan bidra till innovation, ökad kvalitet, förbättrad effektivitet etc.

– Tanken är att webbplatsen ska fyllas på allt eftersom vi får in fler goda exempel. Vi vill ju visa upp så många goda IT-initiativ som möjligt, så hör gärna av dig till oss med ditt exempel, säger Anne-Marie Fransson.

Besök webbplatsen: www.valfardsteknologi.se

Har du fler exempel på nyttan med IT? Hör av dig till oss via detta formulär: https://web.questback.com/itf/godaex/ 

 

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega,
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 60

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60