Nyamko Sabuni deltar vid branschmöte för fler kvinnliga ledare

Tisdagen den 29 juni deltar jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vid ett branschmöte om kvinnors kompetenskraft. Mötet arrangeras inom ramen för Womentor - ett branschöverskridande ledarutvecklings- och mentorskapsprogrammet för kvinnliga ledare inom IT- och telekombranschen. Till mötet har branschens VD:ar och HR-chefer bjudits in.

Tisdagen den 29 juni deltar jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vid ett branschmöte om kvinnors kompetenskraft. Mötet arrangeras inom ramen för Womentor - ett branschöverskridande ledarutvecklings- och mentorskapsprogrammet för kvinnliga ledare inom IT- och telekombranschen. Till mötet har branschens VD:ar och HR-chefer bjudits in.

Minister Sabuni kommer bland annat att tala om vad regeringen gör på jämställdhetsområdet och ministerns syn på kvotering som ett eventuellt medel för att nå målet om ett jämställt näringsliv.

Frågor som kommer att diskuteras och dela erfarenheter kring är bland annat hur enskilda företag, men också branschen gemensamt, ska bli bättre på att öka antalet kvinnliga ledare; Vilka är framgångsfaktorerna? Varför lyckas vissa bättre än andra? Vad kan företagen lära av varandra?

Utöver minister Sabuni, kommer även följande personer att närvara och tala vid mötet: Per Adolfsson, VD, Microsoft Sverige AB, Eva Gidlöf, VD Tieto Sweden AB samt Erik Heilborn, VD för TDC Sverige AB.

Tid & plats: Tisdagen den 29 juni kl.15.00-16.00  på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Media är välkommen att delta vid mötet!

IT&Telekomföretagen inom Almega driver Womentor med syfte att ge branschen ökad konkurrenskraft genom att ta tillvara kvinnors kompetens som fortsatta framtida ledare. Den fjärde omgången av programmet startade i slutet av januari 2010 och avslutas i februari 2011. Totalt deltar 21 företag med 27 kvinnliga adepter och lika många mentorer.

Mer information om Womentor finns på www.womentor.se.

 

Kontakt:
Ulrika Strömqvist, projektledare Womentor,
070- 570 57 25, ulrika@ardida.se
Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
08-762 69 60, ellinor.bjennbacke@almega.se