Påmminnelse: Valdebatt i Almedalen - Ungdomsförbunden om prioriteringar i informationssamhället

Idag, onsdagen den 7 juli arrangerar IT&Telekomföretagen en valdebatt om prioriteringar i det framtida informationssamhället med företrädare från de politiska ungdomsförbunden.


Idag, onsdagen den 7 juli arrangerar IT&Telekomföretagen en valdebatt om prioriteringar i det framtida informationssamhället med företrädare från de politiska ungdomsförbunden.

Morgondagens politiska ledare om framtidens informationssamhälle

När: Onsdagen den 7 juli kl. 13.00–14.30
Var: Hästgatan 12 (lunch från kl.12.00)

Samhället bygger alltmer på god tillgång till information och elektronisk infrastruktur. De politiska ungdomsförbunden debatterar konsekvenser av och prioriteringar i det framtida informationssamhället, utifrån en enkät ställd till förbunden och deras moderpartier. Hela enkäten inklusive en sammanställning och analys av svaren, finns att ta del av på IT&Telekomföretagens webbplats. http://www.itotelekomforetagen.se/web/Enkat_till_politiska_partier.aspx

Medverkande:
David Högberg (KDU)
Ida Gabrielsson (Ung Vänster)
Niklas Wykman (MUF)
Mattias Vepsä (SSU)
Stefan Flod (Ung Pirat)
Magnus Andersson (CUF)
Jakop Dalunde (Grön Ungdom)
Linda Nordlund (LUF)

Moderator: Niklas Svensson, politisk reporter, Expressen

Debatten kommer att webbsändas på itotelekomforetagen.se med start kl.13.00.