Så framtidssäkrar vi bredbandsinfrastrukturen

Allt fler verksamheter är idag beroende av bredband, och behovet av en pålitlig infrastruktur ökar. Bredbandsforums Robusthetsgrupp har undersökt hur vi kan göra Sveriges fibernät mer driftssäkra och robusta. I veckan överlämnade Robusthetsgruppen förslag på lösningar för en robustare elektronisk kommunikation till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Beroendet av bredband ökar i hela samhället. Privatpersoner, företag, och myndigheter behöver kunna lita på att tekniken fungerar och att man har tillgång till de digitala tjänster man behöver. Bredbandsforums Robusthetsgrupp har haft som uppdrag att genomföra åtgärder, synliggöra pågående arbete och föreslå lösningar för robustare elektronisk kommunikation.

Allt fler verksamheter blir beroende av bredband, till exempel vad gäller betaltjänster, larm eller affärssystem. Därmed är också allt fler känsliga för avbrott i elektroniska kommunikationsnätverk.

– Alla borde fundera på hur ett avbrott i bredbandet kan påverka verksamheten. Klarar man verksamheten utan tillgång till internet eller att t ex betalningssystemet inte fungerar. Både stora och små verksamheter behöver vara medvetna om vad de kan göra för att minska sin egen sårbarhet, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen och ordförande Bredbandsforums Robusthetsgrupp.

Robusthetsgruppen har därför tagit fram Robusthetsguiden, en vägledning till robust bredband för verksamheter. Robusthetsguiden är ett verktyg där du kan kartlägga ditt beroende, minska risken för avbrott och att ta fram en handlingsplan för robusthet.

Arbetsgruppen lämnar också förslag på hur vi kan säkerställa att infrastrukturen som byggs idag är robust och driftsäker. Bland annat har Robusthetsgruppen genomfört en förstudie om behovet av att standardisera anläggningstekniker för robusta fibernät. Utifrån detta arbete tas en vägledning för anläggning av fibernät fram, som kan användas av alla som bygger fibernät.

– För att alla ska kunna ta del av de digitala tjänster som teknikutvecklingen möjliggör imorgon, behöver vi bygga en framtidssäker infrastruktur idag, avslutar Anne-Marie Fransson.

Bredbandsforums Robusthetsgrupp inledde sitt arbete den 1 juni 2013 och slutrapporterade den 30 maj 2014.

Kontaktpersoner:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega, anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli, kristina.lindbom@pts.se, tel. 08-678 57 61