Sverige alltjämt i topp som IT-nation visar ny mätning

Sverige ligger fortfarande i topp som IT-nation men en varningsflagg hissas för att andelen IT i de svenska lärosätenas forskning minskar. Det visar resultaten från uppföljningen av Scorecard.se som IT&Telekomföretagen just genomfört.

Sverige ligger fortfarande i topp som IT-nation men en varningsflagg hissas för att andelen IT i de svenska lärosätenas forskning minskar. Det visar resultaten från uppföljningen av Scorecard.se som IT&Telekomföretagen just genomfört.

IT&Telekomföretagen inom Almega har från och med i år tagit över mätningen  av Scorecard.se från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien,  IVA.  Scorecard.se syftar till att mäta faktorer som påvisar Sveriges förmåga att använda IT, och därmed möjligheten till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Nu har en uppföljning av dessa framgångsfaktorer för 2010/2011 genomförts. 

Bland resultaten kan nämnas att World Economic Forum (WEF) har i sitt Global Competitive Index (GCI) rankat Sverige som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Dessutom har samma organisation rankat Sverige som det land i världen som är bäst på att nyttja IT. I WEFs rapport ”The Global Information Technology Report 2010-2011”, rankas Sverige som nummer ett - för andra året i rad - före Singapore och Finland. 

– Det är lätt att slå sig till ro när man ligger i topp. Istället måste vi ha fokus på att jobba än mer medvetet och fokuserat på att IT driver tillväxt och stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Det mest oroväckande i uppföljningen är att andelen IT inom de svenska lärosätenas forskning minskar.

– Detta är djupt oroande eftersom IT är en synnerligen viktig komponent i de flesta innovationer. IT kan bidra till lösningen av många av samhällets utmaningar – inte minst när det kommer till att säkra och stärka välfärden. Mer fokus bör inriktas på tillämpad och företagsnära forskning inom olika områden, säger Anne-Marie Fransson.

Kompetensförsörjningen utvecklas dock positivt då antalet sökande till IT-relaterade utbildningar ökar, men är ännu inte i närheten av rekordnivåerna runt millennieskiftet. Positivt är också att vi svenskar ställer oss mer positiva till användning av IT och att en stor andel gärna ser att den yngre generationen utbildar sig inom IT.

Scorecard.se har drivits sedan 2007 med målet att mäta faktorer som påvisar Sveriges förmåga att använda IT, och därmed möjligheten till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Följande fem samverkande framgångsfaktorer mäts:

  • Sveriges relativa effektivitetsfördelar
  • IT i produkter och processer
  • Forsknings- och innovationssystemet
  • Kompetensförsörjning
  • Attityden till vår förmåga att använda IT

Syftet med de valda mätetalen är inte att uppnå exakt precision i mätetal och mätmetoder, utan att visa på och följa förändring och utveckling.

Ta del av hela uppföljningen av via www.itotelekomforetagen.se/scorecard

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se