Tele2 - vinnare av Womentorpriset 2012

Tele2 utsågs igår kväll, i samband med Womentordagen, som vinnare av det nyinstiftade Womentorpriset 2012.

Tele2 utsågs igår kväll, i samband med Womentordagen, som vinnare av det nyinstiftade Womentorpriset 2012

Juryns motivering:
Tele2 som bolag - med ett personligt engagemang från VD Thomas Ekman – driver ett konsekvent och långsiktigt arbete för fler kvinnor på ledande positioner inom bolaget för ökad konkurrenskraft och tydlig affärsnytta. Detta visar sig inte minst i en 55%/45%– fördelning av kvinnor och män i dess svenska ledningsgrupp idag. Och dessutom i bolagets förmåga att i ledningsgruppen ha tillsatt kvinnor som ledare på traditionellt sett tungt manligt dominerade positioner såsom IT-chef, finanschef och teknisk chef. 

-  Det här är ett direkt resultat av att vi målmedvetet arbetat med att vara ett modernt företag som speglar vår breda målgrupp. För oss är det självklart att vi har många kvinnliga chefer. Det skapar dynamiska grupper, ett bättre arbetsklimat och högre lönsamhet, säger Thomas Ekman, VD, Tele2 Sverige. 

-  Tele 2 har på ett tydligt och medvetet sätt såväl målsatt sitt arbete som påvisat konkreta resultat när det kommer till att få fler kvinnor på ledande positioner. Detta har inte minst visat sig i företagets jämställda  ledningsgrupp, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.  

Tele2 som bolag var tillsammans med Sara Arildsson, globalt affärsansvarig för Kenexa på IBM, som individ, och CapGemini som bolag, en av de tre slutkandidaterna till Womentorpriset 2012.

Womentorpriset är ett nyinstiftat pris som delas ut av IT&Telekomföretagen inom Almega i samarbete med Computer Sweden. Priset går till den individ/det företag/den organisation som arbetar för och bidragit till ökat fokus på att få fler kvinnor på ledande positioner - allt i syfte att skapa en hållbar konkurrenskraft inom den svenska IT-branschen.

Juryn för Womentorpriset har bestått av: Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Jörgen Lundqvist, chefredaktör Computer Sweden, Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden och Jonas Stier, professor Sociologi, Mälardalens Högskola.

Om Womentor:
IT&Telekomföretagen inom Almega driver  ledarutvecklings- och mentorprogrammet Womentor med syfte att ge IT-branschen ökad konkurrenskraft genom att ta tillvara kvinnors kompetens som fortsatta framtida ledare.  Sedan 2006 har över 50 bolag utvecklat drygt 300 ledare som adepter och mentorer i programmet.

Mer information om Womentor och priset finns på www.womentor.se.

Kontakt:

Pernilla Oldmark
Informationsdirektör
Tele2 AB
070 - 426 45 45
pernilla.oldmark@tele2.com

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega
08-762 69 50
anne-marie.fransson@almega.se

Ellinor Bjennbacke
Kommunikationschef
IT&Telekomföretagen inom Almega
08-762 69 60
ellinor.bjennbacke@almega.se