Treårsavtal tecknat med Akademikerförbunden för telekomsektorn

IT & Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Civilekonomerna, Jusek samt Sveriges Ingenjörer inom telekombranschen. Avtalet, som är ett lokalt lönebildningsavtal, löper över tre år där det tredje året är helt utan centralt fastlagd löneökningsnivå.

IT & Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Civilekonomerna, Jusek samt Sveriges Ingenjörer inom telekombranschen. Avtalet, som är ett lokalt lönebildningsavtal, löper över tre år där det tredje året är helt utan centralt fastlagd löneökningsnivå.

Avtalet bygger på att lönerna sätts utifrån det enskilda företagets ekonomiska förutsättningar. Om de lokala parterna inte enas, gäller för de första två åren att lönerna ökas med 1,1 % per 1 juni 2010 respektive 2,6 % per 1 juni 2011.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu har fått ett nytt modernt avtal och att företagen får möjlighet att arbeta aktivt med lönebildningen lokalt i det enskilda företaget. Avtalet omfattar ett paket av stödåtgärder för att få löneprocessen att fungera väl i företagen. Detta innebär att båda parter går väl förberedda in i det sifferlösa tredje avtalsåret, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet gäller för perioden 1 april 2010 - 31 mars 2013.

Avtalen inom telekomsektorn omfattar nära 100 företag, som totalt har 23 000 anställda.

 

För ytterligare information

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 070-345 69 50

Johan Andersson
Förhandlare
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 070-345 69 96

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 076-801 00 88