Trots krisstämning i samhället planerar 6 av 10 IT-företag att nyanställa

De svenska IT-företagen tror på en något minskad efterfrågan, även om man fortfarande är eniga om att tillväxten fortsätter. Framför allt ser man positivt på efterfrågan inom offentlig sektor. 60 procent av IT-företagen planerar också för nyanställningar, en nedgång med 20 procent jämfört med förra mätningen, men ändå en positiv signal med tanke på den krisstämning som råder i samhället i övrigt.

De svenska IT-företagen tror på en något minskad efterfrågan, även om man fortfarande är eniga om att tillväxten fortsätter. Framför allt ser man positivt på efterfrågan inom offentlig sektor. Hela 60 procent av IT-företagen planerar också för nyanställningar, visserligen en nedgång med 20 procentenheter jämfört med förra mätningen, men ändå en positiv signal med tanke på den krisstämning som råder i samhället i övrigt.

Det framgår av halvårsmätningen av IT-tjänsteindikatorn som publiceras av IT&Telekomföretagen. Indikatorn baseras på en enkätundersökning till företag inom IT-tjänstesektorn. Den aktuella mätningen avser förväntningarna inför andra halvåret 2011 samt de planer på nyanställning som företagen har inför första halvåret 2012. 

Sammanfattning

  •  IT-företagen förutser fortfarande en positiv utveckling, men en lägre tillväxt jämfört med första halvåret 2011. IT-företagen förutser den bästa utvecklingen inom Offentlig sektor.  
  • 6 av 10 företag planerar nyanställning – med störst tryck hos de medelstora företagen
  • Ökad balans inom samtliga kompetensområden.
  • Outsourcing av Infrastruktur - enda tjänsteslaget som förväntas en negativ prisutveckling


Den positiva framtidstro som IT- företagen påvisat under de senaste mätningarna har kommit av sig något och generellt är företagen lite mer återhållsamma vad gäller framtiden.

– Vi ser att den oro som återigen råder på marknaden fått genomslag hos företagen och speglar en annorlunda attityd bland respondenterna jämfört med för ett halvår sedan. Trots det ser vi en stark utveckling i Mitt Sverige och även "Norra Sverige" förväntas en relativt god tillväxt, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

När det kommer till utveckling per bransch, har IT-företagen högst förväntan på Offentlig sektor. Antalet som förväntar sig att tillväxten ska öka inom detta område är nästan 60 procent.

IT-företagen anger att det råder störst brist på IT-arkitekter.

– Även om det fortfarande råder brist inom de flesta kompetensområdena så ser vi att det råder balans i allt fler företag.  I förra mätningen uppgav 80 procent att de hade för avsikt att nyanställa. Nu har denna siffra sjunkit till knappt 60 procent, säger Anne-Marie Fransson.  

Vidare visar undersökningen att infrastrukturoutsourcing förväntas ha ett fortsatt prisfall. . Drivkrafter som ökad automation, lägre hårdvarukostnader, ökad offshoring samt molntjänsternas utbredning är betydande faktorer här. För övriga tjänster förväntas en prisökning, men en lägre sådan jämfört med mätningen våren 2011.

Se under relaterade dokument, ”Sammanfattning”, för närmare analys. För en fullständig rapport, inkl. resultat och siffror, vänligen kontakta Ellinor Bjennbacke

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

Studien baserar sig på en anonymiserad enkät som tillställts medlemsföretagen inom IT&Telekomföretagen. Enkäten skickades ut i slutet av augusti 2011 och sista svarsdag var den 12:e september. Syftet är att halvårsvis undersöka status inom IT-industrin. Denna mätning avser förväntningarna inför andra halvåret 2011 samt de planer på nyanställning som företagen har inför första halvåret 2012.