Tydliggörande om kassaregister för torg- och marknadshandel

Det är inte förbjudet att använda elektrisk utrustning avsedd för inomhusmiljö utomhus, konstaterades vid Kassaregisterrådets möte med Elsäkerhetsverket och Skatteverket den 23 maj.

Sedan årsskiftet råder nya krav för torg- och marknadshandel att använda kassaregister, vilket inneburit att alla handlare har behövt skaffa kassaapparater.

Eftersom torg- och marknadshandel ofta bedrivs utomhus, med utsatthet för väder och vind, har de nya kraven väckt frågan om vilka typer av kassaregister som är lämpliga att använda ur säkerhetssynpunkt. Stora diskussioner har förts kring om det är tillåtet att använda kassaregister utomhus, om de inte är klassade att användas i utomhusmiljö.

Att få klarhet i vad som gäller är av stor vikt både för leverantörerna av kassaregister och för handlarna, som upplevt att de fått delvis olika budskap och besked från de ansvariga myndigheterna Skatteverket och Elsäkerhetsverket.

Med anledning av det träffades Elsäkerhetsverket och Skatteverket den 23 maj, i syfte att komma fram till ett förtydligande om gällande regler.

Resultatet av mötet blev att Elsäkerhetsverket kommer att ta fram en informationsfolder (foldern hittar du här - uppdaterat 201-05-28) som klargör att det INTE är förbjudet att använda elektrisk utrustning avsedd för inomhusmiljö utomhus. Förutsättningen är dock att handlaren tar ansvar för att se till att
användningsmiljön motsvarar den som systemet är avsett för, exempelvis genom att skydda det mot fukt.

– Kassaregisterrådet konstaterar att situationen inte är ny eller unik för kassaregister, en mängd annan utrustning, exempelvis betalkortsterminaler, kylar och popcornmaskiner, som också kräver
elektricitet har sedan länge använts på torg och marknader, säger Nils Weidestam IT&Telekomföretagen.

Kontaktpersoner

Nils Weidstam, IT&Telekomföretagen, Tel. +46 70 756 00 20 nils.weidstam@almega.se

Thor Johnsson, Ordförande Kassaregisterrådet, Affärsutvecklare Hogia thor.johnsson@hogia.se

Läs mer om Kassaregisterrådet här