Valdebatt i Almedalen: Ungdomsförbunden om prioriteringar i informationssamhället

IT&Telekomföretagen intar Almedalen för tredje året i rad. På agendan står en valdebatt om prioriteringar i det framtida informationssamhället med företrädare från de politiska ungdomsförbunden. Men också en debatt om hur man med hjälp av IT kan minska det jobbrelaterade resandet.

IT&Telekomföretagen intar Almedalen för tredje året i rad. På agendan står en valdebatt om prioriteringar i det framtida informationssamhället med företrädare från de politiska ungdomsförbunden. Men också en debatt om hur man med hjälp av IT kan minska det jobbrelaterade resandet. 

Morgondagens politiska ledare om framtidens informationssamhälle

När: Onsdagen den 7 juli kl. 13.00–14.30
Var: Hästgatan 12 (lunch från kl.12.00)

Samhället bygger alltmer på god tillgång till information och elektronisk infrastruktur. De politiska ungdomsförbunden debatterar konsekvenser av och prioriteringar i det framtida informationssamhället, utifrån en enkät ställd till förbunden och deras moderpartier. Enkäten kommer att presenteras i sin helhet på www.itotelekomforetagen.se fredagen den 2 juli.

Medverkande:
David Högberg (KDU)
Ida Gabrielsson (Ung Vänster)
Niklas Wykman (MUF)
Mattias Vepsä (SSU)
Stefan Flod (Ung Pirat)
Magnus Andersson (CUF)
Jakop Dalunde (Grön Ungdom)
Linda Nordlund (LUF)

Moderator: Niklas Svensson, politisk reporter, Expressen

Debatten kommer att webbsändas på www.itotelekomforetagen.se

Jobba friare - IT som kraft i den gröna omställningen

När: Onsdagen den 7 juli kl. 20.00–21.00
Var: Briggen Tre Kronor, Visby hamn

Det finns en sprängkraft i de möjligheter som den nya IT- tekniken öppnar för företag och privatpersoner att effektivisera och optimera sitt resande och arbetsliv. Internet och snabba IT- uppkopplingar gör det möjligt att vara med oavsett var du befinner dig.

Medverkande:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Ewa Thorslund, näringspolistisk expert, IT&Telekomföretagen
Catherine Karagianni, hållbarhetschef, TeliaSonera

Moderator: Mattias Goldmann

Arrangörer: IT&Telekomföretagen, Gröna Bilister och TeliaSonera

Läs mer om respektive seminarium på vår webbplats:

http://www.itotelekomforetagen.se/web/IT_i_Almedalen_2010.aspx

Kontakt:
Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se , tel. 08-762 69 60