Sökresultat

Rapporter och fakta visar 3 av 201 träffar

Aktuellt visar 3 av 655 träffar

@Harrydakommun har fattat bredbandet

Förra veckan besökte jag Härryda kommun för att få höra hur en kommunledning resonerar kring bredbandsutbyggnaden.

Under alla de år jag arbetat med frågan hur vi i Sverige ska lyckas uppnå regeringens mål om att 90% av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till 100Mbit/s har kommunernas agerande identifierats som en nyckelfaktor för att lyckas. När kommunerna förstår vikten av att medborgarna får tillgång till framtidssäkra bredbandsnät och bidrar till att dessa kommer på plats är mycket vunnet.

Publicerat under: Start / Fakta & Opinion / @Harrydakommun har fattat bredbandet

Stort har blivit ännu större, och ökar för varje år som går…

Så var återigen en Almedalsvecka till ända. För min egen del, den nionde i raden i min roll som företrädare för IT- och telekombranschen. Mycket är sig likt, men mycket har också förändrats under de Almedalsår som förflutit. Inte minst när det kommer till antalet arrangemang. År 2008 uppgick antalet officiella arrangemang, listade i Almedalskalendariet, till 662 st, år 2012 1818 och i år, 2016, var antalet uppe i 3794 – 329 fler jämfört med föregående år. Frågan är var det ska sluta…

Publicerat under: Start / Fakta & Opinion / Stort har blivit ännu större, och ökar för varje år som går…

Pressmeddelanden visar 3 av 98 träffar

Avtal om lokal lönebildning i telekombranschen klart med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i telekombranschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

Publicerat under: Start / Avtal om lokal lönebildning i telekombranschen klart med Unionen

Arbetsgivarguiden visar 2 av 2 träffar

Personer visar 10 av 19 träffar

Lars Lundberg
 • Branschexpert
 • Näringspolitisk expert
 • Stockholm
+46 8 762 7053
lars.lundberg@almega.se
Kajsa Frisell
 • Näringspolitisk expert
 • Stockholm
+468 762 7061
kajsa.frisell@almega.se
Johan Mann
 • Arbetsrättsjurist
 • Stockholm
+46 8 762 69 63
johan.mann@almega.se
Nils Weidstam
 • Konsult
 • Näringspolitisk expert
 • Stockholm
0707 56 00 20
nils.weidstam@almega.se
Christine Sorselius
 • Förhandlare/Rådgivare
 • Stockholm
+46 8 762 7062
christine.sorselius@almega.se
Pär Nygårds
 • Näringspolitisk expert
 • Stockholm
+46 8 762 7058
par.nygards@almega.se
Fredrik von Essen
 • Näringspolitisk expert
 • Stockholm
+46 8 762 7057
fredrik.vonessen@almega.se
Anders Bergqvist
 • Arbetsrättsjurist
 • Förhandlare/Rådgivare
 • Stockholm
anders.bergqvist@almega.se
Ulrika Andersson
 • Arbetsrättsexpert
 • Luleå
+46 920 26 09 28
ulrika.andersson@almega.se
Anne-Marie Fransson
 • Förbundsdirektör
 • Stockholm
+46 8 762 6950
Anne-Marie.Fransson@almega.se

Sidor visar 10 av 218 träffar

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Samrådssvar till PTS: IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet och vill med anledning av detta framföra följande.

Publicerat under: Start / Fakta & Opinion / IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Faktasidor

Publicerat under: Start / Fakta & Opinion / Faktasidor

Brev till näringsminister Mikael Damberg- 700 MHz-bandet

Svenskt Näringsliv uttrycker i ett brev till näringsminister Mikael Damberg sin oro över de negativa konsekvenserna av regeringens beslut att förlänga tv-sändningarna i 700MHz-bandet och därmed stoppa Post- och Telestyrelsen planerade frekvensauktion i samma frekvensband. I enighet med IT&Telekomföretagen, som i ett separat brev till näringsministern efterfrågar ett möte i frågan, anser de att beslutet kommer att bromsa utbyggnaden av mobilt bredband och därmed digitaliseringen i Sveriges landsbygd och glesbygd.

Publicerat under: Start / Fakta & Opinion / Brev till näringsminister Mikael Damberg- 700 MHz-bandet

Aktiviteter visar 10 av 11 träffar

Datum Evenemang Ort & Tid Ansvarig