Våra standardavtal riktar sig till alla som köper och säljer IT- och telekomprodukter och -tjänster och är ett stort hjälpmedel i arbetsvardagen. Avtalen har sedan många år en stark ställning i Sverige, de är vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Vi erbjuder idag 16 standardavtal samt ett flertal bilagor och kommentarer, som täcker en rad avtalsområden, på svenska och engelska. Allra enklast är att abonnera på våra digitala standardavtal - det ger alla medarbetare på ditt företag tillgång till ert eller era standardavtal digitalt, oavsett när och var ni är när ni behöver det!

Är ditt företag medlemmar i något av Almegas förbund köper du standardavtalen till kraftigt rabatterat pris. Alla standardavtal, digital och tryckta, köper du i vår webbshop.

Observera att du måste vara inloggad här, på ditt förbunds hemsida, eller på almega.se när du skapar ditt konto i webshopen för att inte missa din medlemsrabatt!  

Alla våra standardavtal

Här får du en kortfattad beskrivning av vilka våra standardavtal är, vilka områden de täcker, och hur och när de är tänkta att användas.

Juridisk hjälp

Vi fungerar också som samtalspartner för ditt företag när du behöver juridisk hjälp med koppling till avtalen. Enklare rådgivning per telefon får du utan kostnad. I mer komplicerade frågor ger IT&Telekomföretagens advokat dig fri telefonkonsultation i tjugo minuter. Om de kostnadsfria 20 minuterna inte räcker till för att lösa ditt problem utan ytterligare rådgivning behövs, får du som medlem 10 % rabatt på ytterligare rådgivning från Advokatfirman Lindahl. 

Visa alla

Digitala standardavtal - abonnemang

Genom att abonnera på våra digitala standardavtal får alla inom företaget tillgång till ert eller era standardavtal digitalt, när och var ni än behöver det - ni behöver bara teckna ett abonnemang per företag och organisationsnummer. Abonnemanget gäller för 12 månader framåt, från och med det datum ni betalat.

Är företaget medlemmar i något av Almegas förbund betalar ni 6 000 SEK per 12 månader (exkl. moms)

Företag som inte är medlemmar betalar 12 000 SEK per 12 månader (exkl. moms).

Abonnemanget tecknar ni i vår webbshop.

Priser Standardavtal

De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Medlemspris 150 kr/bunt, icke medlem 600kr/bunt.

Provmapp med ett ex av varje svenskt avtal.

Medlemspris 200 kr/mapp. Icke medlem 800 kr/mapp.

De engelska avtalen beställs styckevis.

Medlemspris 100 kr/styck, icke medlem 150 kr/styck.

Provmapp med ett ex av varje engelskt avtal.

Medlemspris 600:-/mapp. Icke medlem 1400:-/mapp.

Affärsetiska grundprinciper på svenska eller engelska, är kostnadsfria.

Varför standardavtal?

Även om vi litar på varandra är det skönt att veta vad som gäller

Att skriva ett avtal handlar inte om att man inte litar på varandra, utan snarare om att ge alla inblandade parter ett rättesnöre. Att använda standardavtal som riktlinje är en trygghet!

Idag finns ingen lag för tjänster mellan företag

Det finns en rad lagar som reglerar affärer mellan företag, som exempelvis köplagen och avtalslagen. De är i väsentliga delar dispositiva, det vill säga inte tvingande. Det betyder att lagarna bara gäller om parterna inte ingått något avtal, om det saknas praxis mellan parterna, eller om det inte finns någon allmän praxis för den typen av affärer.

För tjänster finns det däremot inte någon allmän lag. Det har inte ansetts vara möjligt eller ens önskvärt att i detalj reglera de förhållanden som råder för tjänster i olika delar av näringslivet.

Fördelen med att inte behöva hitta på allt själv

Standardavtalen har sedan många år en stark ställning i Sverige. De är idag vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Standardavtal är en bra grund att bygga vidare på

Avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap. Men avtal bör inte användas slentrianmässigt utan anpassas efter situationen. Det är helt normalt att göra tillägg och anpassningar. Men tänk på att vara försiktig så att eventuella ändringar blir konsekventa och tydliga.

Ett kommersiellt avtal består av två delar - en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal.

För att standardavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till standardavtalet. Det sker genom att standardavtalet bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.