Våra standardavtal riktar sig till alla som köper och säljer IT- och telekomprodukter och -tjänster och är ett stort hjälpmedel i arbetsvardagen. Avtalen har sedan många år en stark ställning i Sverige, de är vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Medlemsrabatt

Alla medlemsföretag inom något av Almegas förbund får rabatt vid köp av IT&Telekomföretagens standardavtal. Just nu kan du som är medlem i Almega också teckna Onlinetjänsten till specialpris! Kontakta oss direkt för att ta del av erbjudandet.

standardavtal papper

 

 

Även om vi litar på varandra är det skönt att veta vad som gäller

Att skriva ett avtal handlar inte om att man inte litar på varandra, utan snarare om att ge alla inblandade parter ett rättesnöre. Att använda standardavtal som riktlinje är en trygghet!

Idag finns ingen lag för tjänster mellan företag

Det finns en rad lagar som reglerar affärer mellan företag, som exempelvis köplagen och avtalslagen. De är i väsentliga delar dispositiva, det vill säga inte tvingande. Det betyder att lagarna bara gäller om parterna inte ingått något avtal, om det saknas praxis mellan parterna, eller om det inte finns någon allmän praxis för den typen av affärer.

För tjänster finns det däremot inte någon allmän lag. Det har inte ansetts vara möjligt eller ens önskvärt att i detalj reglera de förhållanden som råder för tjänster i olika delar av näringslivet.

Fördelen med att inte behöva hitta på allt själv

Standardavtalen har sedan många år en stark ställning i Sverige. De är idag vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Standardavtal är en bra grund att bygga vidare på

Avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap. Men avtal bör inte användas slentrianmässigt utan anpassas efter situationen. Det är helt normalt att göra tillägg och anpassningar. Men tänk på att vara försiktig så att eventuella ändringar blir konsekventa och tydliga.

Ett kommersiellt avtal består av två delar - en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal.

För att standardavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till standardavtalet. Det sker genom att standardavtalet bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Juridisk hjälp

Vi fungerar också som en samtalspartner för ditt företag när du behöver juridisk hjälp. Enklare rådgivning per telefon får du utan kostnad. I mer komplicerade frågor ger IT&Telekomföretagens advokat dig fri telefonkonsultation i tjugo minuter. Om de kostnadsfria 20 minuterna inte räcker till för att lösa ditt problem utan ytterligare rådgivning behövs, får du som medlem 10 % rabatt på ytterligare rådgivning från Advokatfirman Lindahl. 

Effektivt med avtal via Onlinetjänsten

I takt med att IT&Telekomföretagens standardavtal blivit allt mer betydelsefulla på marknaden har behovet av tillgänglighet ökat. IT&Telekomföretagen erbjuder företag som inte har fler än 100 anställda, att abonnera på standardavtalen via vår Onlinetjänst. Tjänsten innebär att du kan bifoga standardavtalet/-n elektroniskt.

Visa alla

Priser Standardavtal

De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Medlemspris 150 kr/bunt, icke medlem 600kr/bunt.

Provmapp med ett ex av varje svenskt avtal.

Medlemspris 200 kr/mapp. Icke medlem 800 kr/mapp.

De engelska avtalen beställs styckevis.

Medlemspris 100 kr/styck, icke medlem 150 kr/styck.

Provmapp med ett ex av varje engelskt avtal.

Medlemspris 600:-/mapp. Icke medlem 1400:-/mapp.

Affärsetiska grundprinciper, svenska eller engelska, är kostnadsfria.

En administrativ avgift på 100 kr, plus porto och moms tillkommer vid varje beställning.

Pris Onlinetjänsten

Pris för Onlinetjänsten är 6 000 SEK för medlemmar och 12 000 SEK för icke medlemmar per 12 månader (exkl. moms).