Sedan den 1 januari 2015 hänvisar vi inte längre till IT-konsultindex. IT&Telekomföretagen hänvisar i sina avtal istället till det av SCB publicerade Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän inom näringsgren J - ”Informations- och kommunikationsverksamhet”.

Nytt index i IT&Telekomföretagens standardavtal

 LCI är det index som, enligt IT&Telekomföretagens bedömning, närmast motsvarar IT-konsultindex. LCI är ett europeiskt arbetskostnadsindex som sedan 2005 har levererats enligt en EU-förordning. Den nuvarande LCI-serien har 2008 som basår och redovisas enligt SNI2007. Indexet ska spegla utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme d.v.s. omfatta lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus för respektive EU land. På uppdrag av Medlingsinstitutet publicerar SCB en variant på denna serie där förändringar för tjänstemän redovisas separat (LCI tjm) och med skillnaden att bonus inte ingår. Läs mer om övergången till LCI här.

Läs mer om IT-konsultindex på SCB:s webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visa alla

IT-konsultindex för Q4 2014

IT-konsultindex för Q4 2014: 163,9

Mätningen påvisar en ökning med 0,2 procent till 163,9 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 3,2 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.

IT-konsultindex för Q 3 2014

IT-konsultindex för Q3 2014: 163,6

Mätningen påvisar en ökning med 1,2 procent till 163,6 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 4,1 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.
 

IT-konsultindex för Q2 2014

IT-konsultindex för Q2 2014: 161,7

Mätningen påvisar en ökning med 0,9 procent till 161,7 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 3,0 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.
 

IT-Konsultindex för Q1 2014

IT-konsultindex för Q1 2014: 160,2

Mätningen påvisar en ökning med 0,9 procent till 160,2 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,3 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.

IT-konsultindex för Q4 2013

IT-konsultindex för Q4 2013: 158,8

Mätningen påvisar en ökning med 1,1 procent till 158,8 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,4 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.

IT-konsultindex för Q3 2013

IT-konsultindex för Q3 2013: 157,1

Mätningen påvisar en ökning med 0,1 procent till 157,1 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,9 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.

IT-Konsultindex för Q2 2013

IT-konsultindex för Q2 2013: 157,0

Mätningen påvisar en ökning med 0,3 procent till 157,0 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 3,2 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.

IT-konsultindex för Q1 2013

IT-Konsultindex för Q1 2013: 156,6

Mätningen påvisar en ökning med 1,0 procent till 156,6 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 3,1 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-konsultindex på SCBs webbplats.

 

IT-konsultindex för Q4 2012

IT-konsultindex för Q4 2012: 155,1

Mätningen påvisar en ökning med 1,6 procent till 155,1 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,9 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdrag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

SCBs indexbild.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCBs webbplats.

IT-konsultindex för Q3 2012

IT-konsultindex för Q3 2012: 152,7

Mätningen påvisar en ökning med 0,4 procent till 152,7 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,3 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdrag av IT&Telekomföretagens konsultråd.
 
 
Läs mer om IT-Konsultindex på SCBs webbplats.

 

IT-konsultindex för Q2 2012

IT-konsultindex för Q2 2012: 152,1

Mätningen påvisar en ökning med 0,1 procent till 152,1 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,9 procent.
 
IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdrag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCBs webbplats.

 

IT-konsultindex för Q1 2012

IT-konsultindex för Q1 2012: 151,9

2012-05-03
 
Mätningen påvisar en ökning med 0,7 procent till 151,9 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,7 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdrag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCBs webbplats.

 

IT-konsultindex för Q4 2011

IT-konsultindex för Q4 2011: 150,8

2012-02-10
 
Mätningen påvisar en ökning med 0,1 procent till 150,8 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,8 procent.

IT-Konsultindex beskriver arbetskostnadens utveckling för yrkeskategorierna juniorkonsult, konsult, seniorkonsult och projektledare/utredare. SCB beräknar IT-Konsultindex på uppdrag av IT&Telekomföretagens konsultråd.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCBs webbplats.

 

IT-konsultindex för Q3 2011

IT-konsultindex för Q3 2011: 150,7

2011-11-02
 
Mätningen påvisar en ökning med 0,9 procent till 150,7 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,2 procent.

IT-konsultindex, som mäter förändringar i fasta arbetskostnader (fast lön, förmåner och arbetsgivaravgifter men inte bonusar eller andra rörliga tillägg), ökade mellan andra och tredje kvartalet 2011 från 149,3 till 150,7, vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent (1,4 dividerat med 149,3). Ökningen sedan kvartal 3 2010 är 2,2 procent.

SCB:s indexbild.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCB:s webbplats. 

 

IT-konsultindex för Q2 2011

IT-konsultindex för Q2 2011: 149,3

2011-07-29

Mätningen påvisar en ökning med 0,9 procent till 149,3 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,4 procent.

IT-konsultindex, som mäter förändringar i fasta arbetskostnader (fast lön, förmåner och arbetsgivaravgifter men inte bonusar eller andra rörliga tillägg), ökade mellan första och andra kvartalet 2011 från 147,9 till 149,3, vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent (1,4 dividerat med 147,9). Ökningen sedan kvartal 2 2010 är 1,4 procent.

SCB:s indexbild.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCB:s webbplats. 

 

IT-konsultindex för Q1 2011

IT-konsultindex för Q1 2011: 147,9

2011-05-10

Mätningen påvisar en minskning med 0,1 procent till 147,9 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,1 procent.

IT-konsultindex, som mäter förändringar i fasta arbetskostnader (fast lön, förmåner och arbetsgivaravgifter men inte bonusar eller andra rörliga tillägg), minskade mellan fjärde kvartalet 2010 och första kvartalet 2011 från 148,1 till 147,9, vilket motsvarar en minskning med 0,1 procent (0,2 dividerat med 148,1). Ökningen sedan kvartal 1 2010 är 1,1 procent.

SCB:s indexbild.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCB:s webbplats. 

 

IT-konsultindex för Q4 2010

IT-konsultindex för Q4 2010: 148,1

2011-01-27

Mätningen påvisar en ökning med 0,4 % till 148,1 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,9 procent

IT-konsultindex, som mäter förändringar i fasta arbetskostnader (fast lön, förmåner och arbetsgivaravgifter men inte bonusar eller andra rörliga tillägg), ökade mellan tredje och fjärde kvartalet från 147,5 till 148,1 vilket motsvarar en ökning med 0,4 procent.

SCB:s indexbild.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCB:s webbplats. 

 

IT-konsultindex för Q3 2010

IT-konsultindex för Q3 2010: 147,5

2010-11-02

Mätningen påvisar en ökning med 0,1 procent till 147,5 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,1 procent.

IT-konsultindex, som mäter förändringar i fasta arbetskostnader (fast lön, förmåner och arbetsgivaravgifter men inte bonusar eller andra rörliga tillägg), ökade mellan andra och tredje kvartalet från 147,3 till 147,5, vilket motsvarar en ökning med 0,1 procent (0,2 dividerat med 147,3). Ökningen sedan kvartal 3 2009 är 2,1 procent.

SCB:s indexbild.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCB:s webbplats. 

 

IT-konsultindex för Q2 2010

IT-konsultindex för Q2 2010: 147,3

2010-07-30

Mätningen påvisar en ökning med 0,7 procent till 147,3 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,3 procent.

IT-konsultindex, som mäter förändringar i fasta arbetskostnader (fast lön, förmåner och arbetsgivaravgifter men inte bonusar eller andra rörliga tillägg), ökade mellan första och andra kvartalet med 0,7 procent från 146,3 till 147,3. Ökningen sedan kvartal 2 2009 är 2,3 procent. En trolig förklaring till ökningen är att många företag genomfört sin årliga lönerevision och att nya löner börjat betalas ut i april eller juni.

SCB:s indexbild.

Läs mer om IT-Konsultindex på SCB:s webbplats. 

 

IT-konsultindex för Q1 2010

IT-konsultindex för Q1 2010: 146,3

2010-05-04

Mätningen påvisar en ökning med 0,6 procent till 146,3 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 2,1 procent.

 

IT-konsultindex för Q4 2009

IT-konsultindex för Q4 2009: 145,4

2010-01-29

Mätningen påvisar en ökning med 0,6 procent till 145,4 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 0,1 procent.

 

IT-konsultindex för Q3 2009

IT-konsultindex för Q3 2009: 144,5

2009-10-29

Mätningen påvisar en ökning med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 0,2 procent.

 

IT-konsultindex för Q2 2009

IT-konsultindex för Q2 2009: 144,0

2009-07-30

Mätningen påvisar en ökning med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,0 procent.

 

IT-konsultindex för Q1 2009

IT-konsultindex för Q1 2009: 143,3

2009-05-08

Mätningen påvisar en minskning med 1,3 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 1,5 procent. Skälet till minskningen är sänkningen av arbetsgivaravgifterna den 1 januari 2009.

 

IT-konsultindex för Q3 2008

IT-konsultindex för Q3 2008: 144,2

2008-12-30

Mätningen påvisar en ökning med 1,1 procent sedan föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är ökningen 3,8 procent.

 

IT-konsultindex för Q4 2008

IT-konsultindex för Q4 2008: 145,2

2009-02-05

Mätningen påvisar en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är ökningen 4,5 procent.

 

IT-konsultindex för Q2 2008

IT-konsultindex för Q2 2008: 142,6

2008-09-08

Mätningen påvisar en ökning med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är ökningen 3,3 procent.

 

IT-konsultindex för Q1 2008

IT-konsultindex för Q1 2008: 141,2

2008-05-06

Siffran 141,2 innebär en ökning med 1,7 procent jämfört med föregående kvartal. En stor del av ökningen förklaras av övergången till ett nytt ITP-system.

 

IT-konsultindex för Q4 2007

Arbetskostnaderna för IT-konsulter oförändrade

2008-02-05

Indexet ligger still fjärde kvartalet 2007 jämfört med de senaste kvartalen är tecken på att yngre personer med lägre lön kommer in i branschen och personer med högre lön lämnar, och jämnar därmed ut effekten av löneökningar på individnivå.

 

IT-konsultindex för Q3 2007

Fortsatt ökning av arbetskostnaderna för IT-konsulter

2007-11-07

IT&Telekomföretagens IT-Konsultindex för kvartal 3, år 2007 blev 138,09 och är en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. Indexet jämfört med kvartal 3 2006 motsvarar en ökning på 2,5 procent. Detta innebära att ökningen av konsultföretagens arbetskostnader fortsätter att stiga.

 

IT-konsultindex för Q2 2007

Ökning av arbetskostnaderna för IT-konsulter

2007-07-30

Den 30 juli publicerade SCB IT-Konsultindexet för kvartal 2, år 2007. Indextalet blev 138,03 och är en ökning med 1,2 % jämfört med föregående kvartal.

Indexet jämfört med kvartal 2 2006 motsvarar en ökning på 1,8 procent.

SCB:s indexbild

Läs mer om IT-konsultindex på SCB:s webbplats.