IT&Telekomföretagen erbjuder företag som inte har fler än 100 anställda att abonnera på våra standardavtal via vår Onlinetjänst. Abonnemanget ger alla inom företaget tillgång till ert eller era standardavtal digitalt, när och var ni än behöver det.

Standardavtalen kan laddas ner så många gånger ni vill under avtalsperioden (12 månader).

Så här gör du för att komma igång!

1. Fyll i licensavtalet. Efter underskrift av behörig på företaget, skicka avtalet per post eller e-post till Mamite Andersson

2. När IT&Telekomföretagen har mottagit underskrivet avtal får ni ett gemensamt lösenord för samtliga på företaget och kan börja använda Onlinetjänsten direkt!

standardavtalsnurran.jpg


Viktig information för företaget som tecknar licens

1. En licens tecknas per företag och organisationsnummer. Villkor för licensen är att företaget inte har fler än 100 anställda.

2. Priset för Onlinetjänsten är 6 000 SEK för medlemmar och 12 000 SEK för icke medlemmar (exklusive moms) per 12 månader. Betalning sker i förskott mot faktura för kontraktsperioden.

3. Kontraktsperioden löper 12 månader framåt, från och med det datum då licensavtalet är godkänt av IT&Telekomföretagen.

 

Företaget försäkrar vid tecknandet att:

- endast anställda i företaget får tillgång till avtalen via onlinetjänsten.

- avtalen inte lagras digitalt annat än vid "mellanlagring" i samband med tillåten användning.

- utskrivna avtal i pappersform inte används efter abonnemangsavtalets upphörande.

- avtalen endast levereras i sin helhet.

Viktig information för dig som använder licensen

Allt tillgängligt material i Onlinetjänsten är framtaget av IT&Telekomföretagen. Mångfaldigande av materialet är enligt lagen om upphovsrätt 1960:729 förbjuden. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, exempelvis genom kopiering, tryckning och duplicering.