Alla standardavtal är kopplade till IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper.

Visa alla

Priser Standardavtal

De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Medlemspris 150 kr/bunt, icke medlem 600kr/bunt.

Provmapp med ett ex av varje svenskt avtal.

Medlemspris 200:-/mapp. Icke medlem 800:-/mapp.

De engelska avtalen beställs styckevis.

Medlemspris 100 kr/styck, icke medlem 150 kr/styck.

Provmapp med ett ex av varje engelskt avtal.

Medlemspris 600:-/mapp. Icke medlem 1400:-/mapp.

Affärsetiska grundprinciper, svenska eller engelska, är kostnadsfria.

En administrativ avgift på 100 kr, plus porto och moms tillkommer vid varje beställning.
 

Avtal 90

(engelsk version Agreement 90)
Avtalet används vid systemleveranser som omfattar fler produkter som ska integreras med varandra och/eller med andra programprodukter hos kund. Avtalet avser också köp av maskinprodukter och/eller nyttjande av programprodukter med tillhörande tjänster. Avtal 90 version är i första hand avsett att användas vid system som innehåller standardprodukter.

IT-Underhåll

(engelsk version IT Maintenance)
Avtalet används vid underhåll av såväl maskinprodukter som standardprogramprodukter och kundanpassningar eller systemlösningar

IT-Underhåll SLA-bilaga

(engelsk version Service levels for IT maintenance)
Bilagan används när leverantören åtagit sig vissa servicenivåer för underhållstjänster. Den är avsedd att användas tillsammans med IT- Underhåll.

IT-Projekt

(engelsk version IT Project)
Avtalet används när leverantören har ett självständigt ansvar att skapa ett system och uppfylla vissa överenskomna krav. Typiskt för projekt är att både leverantör och kund aktivt arbetar med leverans och implementering av den överenskomna IT-funktionen.

IT-Infrastrukturtjänster

(engelsk version IT Infrastructurservices)
Avtalet används när leverantören åtar sig att driva kundens IT-system. Det kan ske antingen genom att driften sker hos kunden på kundens utrustning eller hos leverantören. IT-Infrastrukturtjänster kan användas vid bland annat outsourcing, administration av nätverk och webbaserade tjänster.

IT-Drift SLA-bilaga

(engelsk version Service levels for IT operations)
Bilagan används när leverantören åtagit sig vissa servicenivåer för driftstjänster. Den är avsedd att användas med IT-Infrastrukturtjänster.

IT-Tjänster

(engelsk version IT Services)
Avtalet används vid ett stort antal IT-relaterade tjänster när en leverantör ska utföra ett uppdrag åt en kund utan att uppdraget är att åstadkomma ett visst överenskommet resultat. IT-Tjänster avser tjänster som utförs på löpande räkning exempelvis förstudie, projektledning, programmering, designarbete, etc.

Internetprojekt

(engelsk version Internet Project)
Avtalet är baserat på IT-Projekt men är speciellt anpassat för Internetorienterade projekt. Avtalet kan användas vid projekt kring utveckling av intranät, extranät och liknande tjänster.

Allmänna leveransvillkor 91

(engelsk version General terms and conditions 91)
Avtalet kan användas vid enklare leveranser, exempelvis av den som enbart är produktleverantör. Avtalet avser leverans av maskinprodukter enligt produktspecifikation.

Sekretessavtal

(engelsk version Confidentiality Agreement)
Avtalet kan användas när parterna i förtroende ska tillhandahålla varandra handlingar och annan skriftlig och muntlig information som är av konfidentiell natur.

Tjänster

(engelsk version Services)
För att förenkla för dig att göra affärer erbjuder Almega nu ett standardavtal för tjänstesektorn. Avtalet, som inte är branschspecifikt, är avsett att användas för uppdrag inom alla olika verksamhetsområden.

Molntjänster

(engelsk version Cloud Computing)
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig Internetbaserad tjänst, exempelvis lagringskapacitet, infrastruktur eller tredjepartsapplikation för kundens nyttjande inom ramen för Molntjänster.

SLA-bilaga – Molntjänster

(engelsk version Service levels for Cloud Computing)
Denna SLA-bilaga är avsedd att tillämpas tillsammans med IT&Telekomföretagens inom Almega Allmänna bestämmelser Molntjänster.

Agila Projekt

(engelsk version Agile Projects)
De allmänna bestämmelserna är avsedda att tillämpas vid avtal där parternas uppdragsmetod och samverkansformer baseras på agila principer och där kraven på det som leverantören ska leverera till kunden definieras successivt.

Agila risk- och vinstdelning

(engelsk version Risk- and Profit-Sharing Appendix)
Agila risk- och vinstdelning utgör en modell för risk- och vinstdelning vid Agila projekt i syfte att reducera risken för behovet av en förlängning av Uppdraget (Ändring av Uppdraget). Bilagan är avsedd att användas tillsammans med Allmänna Bestämmelserna.

Särskilda bestämmelser för leverans av kassaregister och kontrollenheter

Särskilda bestämmelser för leverans av kassaregister och kontrollenheter att användas tillsammans med Allmänna leveransvillkor 91